Mapa amb les afectacions

Mapa amb les afectacions | Aj. Viladecavalls

Arran de les obres de construcció del IV Cinturó, l’Ajuntament de Viladecavalls ha comunicat el tall de la carretera B-120 entre el carrer de Pep Ventura i la rotonda provisional d’accés a l’autovia. Aquesta obra comporta la supressió definitiva d’aquest tram de la B-120, ja previst al projecte inicial de la B-40.

L’accés al polígon industrial de Can Mir queda garantit mitjançant la construcció de la rotonda de la C-58 a l’alçada de la carretera de Sant Llorenç i la carretera d’enllaç amb la B-120. La supressió d’aquest tram de la B-120 és necessari per poder construir el ramal d’accés a la nova autovia des de les vies col·lectores que discorren paral·leles a la C-16. El Ministeri de Foment durà a terme també actuacions de senyalització i informació dels canvis i localitzacions als usuaris de les vies afectades.

Nou comentari