Benvinguda a l'equip de professionals de SUMAR

Benvinguda a l’equip de professionals de SUMAR a l’Ajuntament | Aj. Vacarisses

Dilluns, l’Ajuntament de Vacarisses va donar la benvinguda a l’equip de professionals que formen part del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), el nou model de treball per als Serveis Socials. En representació del consistori vacarissà, van assistir l’alcalde, Antoni Masana, i les regidores de les tres àrees implicades en el projecte: Olga Serra, d’Acció social; Paola Moral, d’Educació, i Júlia Carbó, de Joventut.

La Generalitat de Catalunya va definir aquest canvi de model l’any 2017, implicant la revisió dels serveis socioeducatius que presten els ajuntaments per ajustar-se a la nova normativa. L’objectiu és articular els diferents serveis amb un caràcter universal i incorporar la perspectiva de l’atenció a les situacions de risc social i el reforç del servei de capacitació parental, dos elements claus del nou model SIS.

Per les característiques demandades, es decideix treballar amb l’empresa pública SUMAR, per oferir un servei més eficient, sostenible i eficaç. Les finalitats i millores principals són:

– Donar una visió transversal, global i articulada al conjunt dels programes socioeducatius del municipi, a través de la incorporació d’una figura de coordinació dels diferents serveis que dóna suport executiu a les tècniques municipals.

– Implementar el nou model SIS de la Generalitat, fent les adaptacions necessàries als serveis actuals, d’acord a un model de caràcter universal, amb atenció específica a les situacions de risc social.

– Reforçar el programa de capacitació parental per incidir en les famílies en paral·lel a la intervenció amb infants i adolescents.

Serveis socioeducatius

Coordinació dels programes socioeducatius

Espai Familiar

Espai dels infants

Programa d’acompanyament socioeducatiu a joves:

Medi Obert

Reforç escolar

Dinamització juvenil del Punt de Vol

Programa d’orientació i assessorament al jovent

Programa d’intervenció individualitzada

Programa de dinamització del servei

Programa de capacitació parental

Nou comentari