UiPV presenta en el ple municipal de gener una proposta de resolució per impulsar mesures per millorar la seguretat dels veïns i veïnes de Vacarisses. L’agrupació municipal considera que atesa “l’alarma social que està generant l’increment dels robatoris i de cases ocupades en diversos domicilis en els darrers mesos” cal passar a l’acció.

La formació considera que els efectius policial assignats a l’àrea de prevenció i investigació d’aquest tipus de delinqüència s’han mostrat “clarament insuficients per prevenir i resoldre aquest increment de robatoris“. Per tot plegat presenten una moció en què demanen:

PRIMER.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana a Vacarisses que es concreta amb els robatoris, alguns amb força i fins i tot, alguns dels robatoris s’han fet amb la presència dels veïns dins del seu domicili.

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat per tal que, compartint aquesta preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.

TERCER.- Instar a la Fiscalia General de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.

QUART– Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis del nostre municipi, fer arribar també als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de delictes.

CINQUÈ.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es deuen a la Generalitat per tal que es reverteixin en una millora dels recursos materials i humans del cos de Mossos d’Esquadra.

SISÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés de Diputats, al Consell Comarcal, i a Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi en matèria de seguretat.

SETÈ.- Donar compte dels acords a la web, al Terme i a totes les entitats i associacions de veïns de Vacarisses.

Nou comentari