Per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia en les persones treballadores autònoms i microempreses de Vacarisses, l’Ajuntament va obrir una convocatòria per sol·licitar microcrèdits, fins a un import total de 70.000 €. L’objectiu d’aquesta iniciativa és ajudar aquelles persones treballadores autònomes i microempreses afectades, de forma significativa, per les mesures adoptades per l’Estat per contenir la propagació de la Covid-19, havent de restringir o suspendre la seva activitat, amb la conseqüent reducció d’ingressos i les dificultats per fer front a les despeses ordinàries del seu negoci.

Un cop finalitzat el període per sol·licitar els microcrèdits, l’Ajuntament ha destinat 17.400€, dels quals se’n beneficiaran 7 persones treballadores autònomes o microempreses de Vacarisses. En funció de la situació econòmica del municipi, es valorarà obrir una nova convocatòria després de l’estiu per destinar l’import restant de la partida.

Nou comentari