Millores a l’estació de Vacarisses-Torreblanca: marquesines, màquines de bitllets i aparcament

El mes de juliol s’han iniciat obres de millora de l’accessibilitat i de modernització dels equipaments de l’estació de Vacarisses-Torreblanca, molt similars a les ja vistes a l’estació de Vacarisses. Juntament amb la instal·lació d’ascensors, cabdal per a les persones amb mobilitats reduïdes, es practicarà un recrescut i prolongació de l’alçada de les andanes per arribar als 68 centímetres sobre la cota del carril, i la seva ampliació per facilitar l’estacionament de trens en doble composició.

També s’instal·len noves marquesines, es tanca perimetralment l’estació i s’instal·len màquines de venda automàtica i validadores de bitllets. Uns nous teleindicadors serviran per informar sobre el temps estimat d’arribada i les següents de parades dels trens que arriben a l’estació, amb informació de les pròximes circulacions en temps real. També s’augmenta l’eficiència energètica de l’espai amb l’ús de llum LED.

Un aspecte important és que es crearà una nova zona d’aparcament i es condicionarà la zona ja existent, per facilitar la connexió cotxe-tren. Està previst que el conjunt d’actuacions s’estengui durant setze mesos. Els treballs, que han estat adjudicats a l’empresa Vilor, suposen una inversió de 2,4 milions d’euros. S’emmarquen dins el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 de Renfe, que en una primera fase se centra en la millora de l’accessibilitat i la modernització de 39 estacions de la zona de Barcelona, i que compta amb un pressupost total que s’acosta als 100 milions d’euros.

Nou comentari