Cruïlla entre la BV-1212 i el carrer Salvador Badia

Cruïlla entre la BV-1212 i el carrer Salvador Badia | Aj. Vacarisses

La carretera BV-1212 travessa la trama urbana de Vacarisses. El tram comprés entre el PK 0+000 i el 0+150 està situat just enmig del nucli, on, a més, es concentra la major part dels equipaments municipals, com l’escola Pau Casals, l’escola bressol El Cuc, el CAP, el Casal de la Gent Gran, La Fàbrica i el Punt de Vol, així com l’oficina de Correus, entre d’altres.

A més a més, en aquest tram, conflueixen les cruïlles de la carretera amb els carrers de La Torrota i Salvador Badia, que, pel seu pendent pronunciat i per la corba tancada que fa la BV-1212, no ofereixen una bona visibilitat. Aquesta cruïlla viària presenta uns desnivells que en dificulten la mobilitat, tant de vianants com de vehicles. A aquesta dificultat, s’afegeixen problemes d’estacionament de vehicles i, com a conseqüència de tot plegat, també de seguretat viària.

Amb l’objectiu de solucionar aquestes problemàtiques, es preveu reordenar la cruïlla de la carretera BV-1212 amb el carrer Salvador Badia. A més, al tram amb major trànsit de vianants (als entorns de la cruïlla amb el carrer de La Torrota), s’instal·larà una plataforma única, que anivellarà vorera i calçada.

Actuacions del projecte

· Definir una plataforma única amb la calçada i vorera al mateix nivell, en un tram de 30 m de longitud a la carretera BV-1212, a l’alçada de la cruïlla amb el carrer de La Torrota.

· Definir una plataforma única amb la calçada i vorera al mateix nivell, en un tram de 40 m del carrer Salvador Badia, just a la confluència amb la carretera BV-1212.

· Reordenar la zona de vianants delimitada pel carrer Salvador Badia, la carretera BV-1212, el Casal de la Gent Gran i el CAP.

· Reordenar l’espai viari de comunicació de la plataforma del Casal de la Gent Gran i el CAP amb la Plaça de la Dona.

· Millorar els serveis urbans a l’àmbit d’actuació (xarxes de clavegueram, enllumenat viari i fibra òptica).

Plànol del projecte de reordenació de la cruïlla

Plànol del projecte de reordenació de la cruïlla | Aj. Vacarisses

Nou comentari