MónTerrassa
El CERC de la Diputació de Barcelona elabora un nou pla d’usos per a Ullastrell

Ullastrell ja disposa d’un nou pla d’usos per al Casal Cultural del municipi elaborat amb l’assessorament del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona. L’objectiu és que l’espai esdevingui un equipament sociocultural polivalent i de proximitat, on hi conflueixin iniciatives municipals i ciutadanes. El Pla d’usos del Casal Cultural d’Ullastrell ha de facilitar la creació de connexions amb els agents locals i supramunicipals al territori per a la promoció i la difusió cultural. L’estudi és una eina que ha de permetre reflexionar per obtenir millores en la gestió de l’equipament i ordenar el seu us al voltant de tres àmbits d’actuació: la programació, la reconversió dels diferents espais i l’organització i coordinació.

La programació planteja configurar una proposta de continguts i incorporar les aportacions no només de l’equip tècnic de la Regidoria de Cultura sinó també les provinents d’entitats, agents locals i àmbits supramunicipals.

Pel que fa a la reconversió dels espais, es defineixen els elements mínims indispensables per a la seva nova utilització, tot identificant les necessitats relacionades amb la programació i l’atracció de nous segments de població.

Finalment, pel que fa a l’organització i la coordinació es pretén trobar eines que regulin els usos, la relació amb altres agents i equipaments municipals i facilitin mecanismes de participació al Casal Cultural.

Assessoraments culturals

Les actuacions del CERC en l’àmbit dels assessoraments culturals tenen com a objectiu donar resposta a les demandes dels ajuntaments com eina de reflexió per establir a mig i llarg termini nous processos de dinamització i transformació cultural, social i econòmica en el territori.

Nou comentari

Comparteix