El Pont del Masover, un recorregut per un paratge excepcional

Sortim d'excursió per descobrir aquest arc apuntat

Pont del Masover a Ullastrell

Pont del Masover a Ullastrell | Aj. Ullastrell

Sabíeu que a finals del segle XIX els masovers i parcers de la zona reivindicaren la construcció d’un pont per poder travessar un imponent torrent? El Pont del Masover, a Ullastrell, és un pont construït damunt del profund torrent de can Font, que presenta una alçada aproximada d’uns 150 metres. El pont està format per un únic arc apuntat bastit en maons disposats a sardinell. L’estructura assenta damunt de dos murs de pedra construits dins dels marges del torrent. La part superior del pont està bastida en pedra i actualment està tapada per l’abundant vegetació de la zona.

ALERTA! Actualment, es troba tallat al pas per obres d’arranjament. En aquesta infraestructura es van detectar algunes incidències i el govern municipal va demanar a la diputació de Barcelona ajut tècnic i econòmic per tal de consolidar-lo. La primera part de l’obra ha constat del desbrossat de l’arbrat que al llarg del temps ha malmès l’estructura del pont. Seguint les indicacions del Pla de Seguretat des del 21 de desembre el pas pel pont del masover queda tallat fins a la finalització de l’obra. El pressupost de l’obra és de 39.741.24 euros i l’obra va a càrrec de l’empresa especialitzada en conservació de patrimoni Pendis Bagà.

Itinerari

Des de la pàgina Natura Local ens expliquen com podem arribar-hi (també hi podreu trobar un mapa del recorregut i les característiques tècniques): Sortim del mig del poble, a l’extrem de llevant del carrer Prat de la Riba. En un primer moment segueix el mateix traçat que el camí de can Font. Un cop passada la masia, agafarem un trencant a mà esquerra en direcció a la font de can Font. Gaudirem d’un matollar mediterrani en tota la seva esplendor. Quasi la totalitat del nostre recorregut discorre per paratges boscosos alterats per l’acció de l’home.

Des de la banda de migdia de la font s’agafa un estret corriol en direcció a ponent, que travessa un alzinar ple de vegetació, fins arribar al pont del Masover. Un cop creuat el pont, el corriol comença a pujar fins a enllaçar amb el camí forestal de la Roureda. En aquest punt és poden contemplar les restes de l’antic forn de can Font, situat en un marge just a l’encreuament entre les dues vies. Des del camí de la Roureda, la ruta va pujant fins a arribar a la casa de cal Clapés i, tot seguit al nucli urbà.

Pont del Masover a Ullastrell

Pont del Masover a Ullastrell | AJ. Ullastrell

Nou comentari