La C-58 i l’N-260 encapçalen el llistat de vies amb més d’un mort, amb 3 víctimes cadascuna enguany. També és destacable la reducció de víctimes mortals que ha experimentat l’A-2, passant de 10 l’estiu de 2019 a 2 aquest any.

Aquest estiu 2020, des del 19 de juny a les 15.00 fins a les 24.00 h del 13 de setembre, 33 persones han mort en 32 accidents mortals a les carreteres catalanes. El nombre de víctimes mortals representa una reducció del 38,9% respecte el mateix període de l’any passat. Pel que fa al nombre d’accidents mortals, la reducció és del 36%.

S’ha de tenir en compte que la reducció de la sinistralitat d’aquest període s’ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de la pandèmia de la COVID-19. Pel que fa a la mobilitat, en termes generals hi ha hagut una reducció respecte a l’estiu passat; concretament, s’observa una caiguda a tot Catalunya del -17% de mitjana, respecte el mateix període del 2019. Malgrat aquest descens de la mobilitat, la davallada de la mortalitat és superior (39%) i això indica que els índexs de sinistralitat a Catalunya han experimentat una millora durant el període estival.

Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre d’enguany hi ha hagut descensos del nombre de morts respecte el mateix període de l’any passat.

Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals i tenint en compte la reducció general de la sinistralitat, destaca l’augment del nombre de morts dins la franja de 35 a 44 anys respecte al mateix període de l’any passat. Durant el període d’estiu d’enguany, hi ha hagut 12 víctimes mortals dins d’aquesta franja d’edat, mentre que l’any passat n’hi va haver 6.

Les víctimes de col·lectius vulnerables sumen la meitat de les persones mortes aquest estiu: 11 motoristes, 3 ciclistes i 2 vianants. Malgrat que hi ha hagut una reducció de víctimes respecte 2019, l’any passat els morts d’aquests col·lectius van ser un 40,7%. D’altra banda, aquest estiu hi ha hagut un repunt de víctimes d’accidents mortals en furgonetes: 4 morts aquest 2020 mentre que l’any passat la xifra era d’1. A més, en el cas dels vehicles pesants, la xifra és la mateixa que la de 2019, amb 2 víctimes mortals, mentre que en la resta de tipologies de vehicles s’han registrat descensos.

Nou comentari