SAPHIL O ANÒNIMA

Emplaçament: plaça de l’Anònima

Característiques: alçària total, 36 metres. Diàmetre base, 3 m. Diàmetre superior, 2,2 m.

Xemeneia de base quadrada amb un fust troncocònic.

A dalt té una plataforma amb barana a la qual s’accedeix per una escala de gat. Al llarg del fust i en vertical es llegeix «SAPHIL»

Amb el tancament de l’empresa Sociedad Anònima del Peinaje e Hilatura de Lana l’any 1991 (la Saphil, o l’Anònima), al carrer de Galileu, i la posterior requalificació d’aquesta zona urbana, les quadres a redós de la xemeneia van ser enderrocades i l’espai es va transformar en la plaça de l’Anònima, un dels noms populars amb què es coneixia l’empresa, deixant, al seu bell mig, la xemeneia. Aquesta va ser construïda l’any 1961 i al llarg del seu fust es van adossar, en mida grossa, les lletres SAPHIL.

Plaça de l’Anònima | J.M.O.

Un grup d’empresaris terrassencs constituïren l’11 de desembre de 1919, a Terrassa, la Societad Anónima de Peinado e Hilatura de Lana, una empresa dedicada principalment a la filatura de llana i a la seva manipulació fins a la venda dels productes manufacturats. Junt amb Sala y Badrinas van ser les dues més grans de la ciutat. L’any 1990 tancava les seves portes i la immobiliària Aterba va adquirir els terrenys. Amb la urbanització de la zona, l’Ajuntament li assignà el 17 de novembre de 1994 el nom de plaça de l’Anònima a l’espai entre la xemeneia i la cruïlla del carrer de Galileu, conservant la segona xemeneia construïda l’any 1961 i que havia substituït una d’antiga situada al centre de la factoria.

SAPHIL
SAPHIL | Joaquim Verdaguer

Nou comentari