El despatx d’advocats pels Drets Humans–Espai Humana de Terrassa porta una denúncia davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb discapacitat, amb seu a Ginebra. Es tracta de Said Ben Kadour, ciutadà marroquí empadronat a la ciutat egarenca des de l’any 2013 i amb residència a casa de la seva germana i cunyat en un pis de lloguer al barri del Segle XX. A conseqüència d’un accident, té reconegut un Grau de Dependència (G3N2) des del juliol de 2007 i una discapacitat del 90% amb efectes a partir de 2001, amb una escala de mobilitat reduïda i la necessitat d’una tercera persona cuidadora.

L’habitatge on viu no compleix les condicions mínimes d’accessibilitat establertes per la Llei. La casa presenta barreres arquitectòniques, tant d’accés a l’interior de la mateixa casa, com de les zones comunes. Said dorm en un llit sense adaptar situat al menjador. No disposa de grua, ni llit articulat, perquè l’espai es comparteix amb tota la família.

Tampoc compta amb suport adaptat per al bany. Said té reconeguda una pensió d’alta invalidesa i una petita prestació de cuidador no professional i ha d’ajudar la família i també pagar els honoraris, de forma irregular, d’una persona per ajudar-lo en les necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

Encara que té una cadira elèctrica per a la seva mobilitat (que ha de pagar cada mes) i un suport de la seva família, és insuficient per poder realitzar una vida independent, autònoma i digne, que li permeti un projecte inclusiu de la seva vida. “Els elements que el priven dels seus drets fonamentals són precisament el fet que vius en una situació d’infrahabitatge en risc d’exclusió residencial, amb una gran dependència i una gran discapacitat i que els teus ingressos són menys de 3 vegades l’IRSC”.

“Said demana ajuda a l’administració local (Serveis Socials, Servei de Dependència, Servei d’Habitatge…) des de l’any 2001 per poder tenir un habitatge accessible o adaptable, per tal de gaudir d’una vida autònoma i digna. Hi ha recomanacions i informes fets per a la Sindica de Terrassa i el Síndic de Greuges de Catalunya demanant a l’Ajuntament una actuació urgent davant aquesta situació, però sense resultat positiu. Fins i tot el Síndic de Greuges de Catalunya demana a l’Ajuntament de Terrassa que revisi el Reglament Municipal per a la concessió d’Habitatges d’Emergència, ja que no compleix la normativa internacional (ja que no contempla a les persones amb situació de Discapacitat sobrevinguda, quan tenen una necessitat habitacional..)

“Per tot això s’ha passat a una segona fase, que és portar aquesta vulneració de drets fonamnentals davant de les Nacions Unides”.

Nou comentari