Dades d'ocupació hotelera

Dades d’ocupació hotelera | Consell Comarcal del Vallès Occidental

El juny de 2019 el Vallès Occidental ha assolit el màxim històric d’ocupació hotelera en temporada d’estiu, amb una mitjana del 90’3%. Aquest mes el nivell d’ocupació de la comarca se situa per sobre del registrat al Baix Llobregat (89’4%), el Garraf (87’4%) i el Maresme (84’9%). Aquestes dades provenen del Flaix d’ocupació turística del Laboratori de turisme de la Diputació de Barcelona.

Segons el Pla d’Allotjaments elaborat pel Consell Comarcal, la comarca disposa de 52 establiments turístics, dels quals 30 són hotels o apart-hotels, 15 són hostals i pensions, 4 són allotjaments de turisme rural i 3 apartaments turístics (en aquestes dades no s’inclouen allotjaments HUT com els Arib&b). Tenen una oferta de 5.424 places.

Quin és el perfil del visitant?

El visitant tipus seria un home, d’uns quaranta anys, que viatge per feina, acompanyat de companys i companyes i que és de nacionalitat espanyola i resident a una comunitat autònoma que no és Catalunya, que s’allotja en un hotel i s’hi està una mitjana d’unes 4 nits. S’ha informat a Internet o a una organització per planificar el seu viatge.

Segons dades de la Diputació de Barcelona, un 74’6% de les persones que visiten la comarca són homes i un 25’5% són dones. Les dades resulten d’enquestes realitzades a turistes allotjats al Vallès Occidental durant l’any 2018.

Aquestes dades també indiquen que les persones visitants tenen 41’5 anys de mitjana i que el segment d’edat més important és el dels qui tenen entre 35 i 44 anys.

La majoria de persones que venen a la comarca ho fan acompanyades. Un 26’9% venen amb companyes i companys de feina, un 11’8% amb la parella, un 7’9% amb membres de la seva família i un 4’8% en grup organitzat. La mitjana dels grups és d’entre 4 i 5 persones. Per contra, un 42’1% de les persones visitants viatgen soles.

Pel que fa la nacionalitat de la persona visitant, un 46’5% tenen nacionalitat espanyola, un 6’2% francesa, un 5’9% italiana, un 4’6% portuguesa i un 4’5% alemanya. Pel que fa al lloc de residència, un 2’9% de les persones visitants viuen en un altre punt de Catalunya, un 44’3% en un altre punt d’Espanya (fora de Catalunya), un 37% de la resta d’Europa, i un 15’1% de la resta del món.

Les persones visitants s’allotgen majoritàriament en hotels (90’3%), un 7’2% a casa d’amics o familiars i un 1’2% en apartaments o allotjaments turístics (HUT). L’estada mitjana és de gairebé 4 nits (3’9 nits).

Els motius que empenyen la gent a visitar el Vallès Occidental són professionals (67%), l’oci (18’9%) i altres motius personals un 14’1%.

Les fonts consultades abans de venir o per organitzar el viatge són: una organització (45’% dels visitants), Internet (34’7%), familiars o coneguts (16%) i fulletons d’agències de viatges (6’8%).

Nou comentari