MónTerrassa
Un programa facilita el retorn d’infants tutelats amb la família

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Vallès Occidental ha iniciat el programa Caminar en família, que té per objectiu ajudar a les famílies, amb fills i filles d’entre 8 i 16 anys que es troben acollits en família o centre residencial, que tenen un pronòstic de reunificació amb els seus pares i mares. Caminar en Família té com a principal objectiu promoure l’acceptació i la implicació de la mesura de protecció a la infància per facilitar el retorn dels fill i filles el més aviat possible amb els progenitors i sostenir la reunificació un cop estan a casa. Un total de 15 famílies de la comarca ja s’hi han pogut acollir durant el primer trimestre de 2017 amb uns resultats molt satisfactoris.

Durant els mesos de febrer i març del 2017, lEquip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) del Vallès Occidental, juntament amb lEAIA de Terrassa, ha començat a implementar part del Programa amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat de Lleia (UdLL). De moment han participat al “Caminar en família” un total de 15 famílies dels municipis de Cerdanyola, Ripollet, Terrassa, Sant Llorenç Savall, Rubí i Badia del Vallès. Seguint el programa, s’ha treballat paral·lelament amb un grup de pares i els fills i filles dels participants. Amb el grup de pares s’han fet sessions setmanals guiats pels tres professionals dels EAIA dinamitzadors del programa. Els fills i filles han fet també trobades individuals amb periodicitat setmanal amb els respectius dinamitzadors del programa dels centres on estan residint (CRAE).

La previsió per aquest 2017 i pel 2018 és continuar amb la implementació del programa en la seva totalitat ja que la valoració dels pares i mares, dels professionals dels CRAE i dels propis infants ha estat molt positiva. Tanmateix la col·laboració entre l’EAIA de Terrassa i l’EAIA del Vallès Occidental és molt positiva per tal de poder intervenir grupalment amb famílies que estan en seguiment pels dos serveis de protecció a la infància.

Un nou instrument per les famílies i els professionals d’atenció a la infància

El programa Caminar en família és un instrument perquè els professionals puguin oferir un recurs grupal a les famílies en els diferents moments d’un procés d’acollida (en centre o bé en família):

– A la fase inicial, per afavorir la incorporació de les competències necessàries que permetin a pares i fills l’acceptació de la mesura de separació.

– A la fase mitja, per mantenir el vincle afectiu amb el desenvolupament de les competències parentals específiques en les visites i els contactes entre pares i fills.

– I a la fase final, per desenvolupar les competències adequades que permetin una preparació de tornada a casa i un retorn dels fills amb garanties d’èxit.

Un dels aspectes rellevants del Programa és la metodologia grupal. A través d’ella es poden transmetre estratègies efectives per afrontar els problemes quotidians. D’altra banda, també es vol afavorir l’anàlisi de les pròpies actituds i el compartir de les mateixes amb altres persones en la mateixa situació. De la mateixa manera, proporciona una xarxa de suport i ajuda per tal que les famílies comprenguin les diferents perspectives des d’on es pot analitzar una situació: sessions per pares i mares, sessions amb fills i filles i sessions conjuntes pares i fills amb la resta de famílies.

El Programa s’organitza en 5 mòduls de 3 sessions cadascun. La implementació de cada mòdul s’ha d’ajustar als diferents moments del procés de reunificació. Per aquest motiu, els tres primers mòduls es duen a terme abans del moment de la tornada a casa, i els dos últims a posteriori. Un element característic d’aquest Programa és la flexibilitat que permet la seva implementació. Les tècniques i estratègies que utilitza a les seves activitats van des de vídeos de testimonis, fantasia guiada, escultura, joc de rols, diàlegs simultanis, estudi de casos, relats i contes, d’entre d’altres.

Grup d’Investigació en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut

Aquest projecte ha nascut en el marc del Grup d’Investigació en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut de la Universitat de Barcelona, en el qual participa l’EAIA del Vallès Occidental. Aquest grup vol contribuir a l’avanç del coneixement i a la creació de marcs de referència científics per transformar-los en recursos per a l’acció socioeducativa en la infància i les famílies en situació de vulnerabilitat. Per això centra la seva activitat en les següents línies d’investigació: la Promoció i protecció a la infància; l’Educació i Salut; i els Drets, resiliència i parentalitat positiva.

Dins la línia de la Protecció i la promoció a la infància es pretén generar i contribuir al coneixement científic i innovador respecte a la realitat de la intervenció amb famílies i amb la protecció a la infància. Entre les temàtiques prioritàries que es treballen dins d’aquesta línia de recerca estan l’acolliment i l’adopció, la reunificació familiar i la preservació familiar. Algunes accions que la recerca desenvolupa són la formació de professionals de l’àmbit socioeducatiu, la capacitació de famílies en risc social, l’elaboració de programes per atendre les necessitats de nens i nenes en situació de desemparament o amb mesures de protecció, entre d’altres.

L’EAIA del Vallès Occidental ha col·laborat activament amb aquest Grup de recerca des de fa anys. Primer va ser amb el treball grupal amb joves i grup de pares, després va ser en el treball Grupal en l’Acolliment familiar i ara amb el Projecte Caminar en Família (programa de competències parentals durant l’acolliment i la reunificació familiar).

Nou comentari

Comparteix