Rehabilitació de la torre d'aigua de la Clínica del Remei

Rehabilitació de la torre d’aigua de la Clínica del Remei | Cristóbal Castro

La torre d’aigua de la Clínica del Remei tornarà a lluir. Es tracta d’una rehabilitació de l’emblemàtic “Plomer” de la plaça del Doctor Robert que Mina Aigües de Terrassa està portant a terme amb la finalitat de consolidar la coberta de la mateixa, malmesa pel pas dels anys. Aquesta actuació ha comportat haver de fer noves peces de ceràmica idèntiques a les originals que s’havien trencat o perdut amb el temps. Amb aquesta intervenció, es recuperarà per a la ciutat aquest element arquitectònic del segle XIX del servei d’abastament d’aigua de Mina Aigües de Terrassa, desenvolupat al casc antic de la ciutat des de 1842.

Les torres són repartidors de la conducció d’aigua amb les quals Mina Pública d’Aigües de Terrassa aconseguia la pressió suficient per fer arribar l’aigua al seu destí. Actualment aquesta pressió no es necessària i, encara que alguna d’elles continuen fent aquesta funció, la seva utilització ha anat en desús.

La més característica és la que està ubicada a la plaça del Dr. Robert, adosada a la Clínica del Remei. Hi ha notícies d’una torre d’aigües en aquest indret des de l’any 1879. En construir-se la Clínica del Remei, l’any 1907, segons projecte de l’arquitecte Lluís Muncunill, aquesta torre, que quedava adossada per tres cares al nou edifici, degué ser substituïda per la nova torre del 1919, tot adaptant-se al projecte de Muncunill. La seva descripció la podem trobar al Catàleg d’eficicis historicoartístics editat per la Gerència d’Urbanísme «Està construïda en forma de minaret. Té planta quadrada i cinc pisos d’alçada. La construcció és totalment d’obra vista, amb verdugades a cada forjat. Ric motlluratge en la cornisa de coronament, teulada a quatre aigües de teules vidriades i, per últim, una cúpula ultrapassada recoberta d’escames de ceràmica vidriada groga. La façana està decorada amb elements neoàrabs»

Rehabilitació de la torre d'aigua de la Clínica del Remei

Rehabilitació de la torre d’aigua de la Clínica del Remei | Cristóbal Castro

Nou comentari