MónTerrassa
Proposta de crear una app per conèixer en detall el mercat immobiliari

Si s’aprova, al ple municipal de dilluns esportarà un acord de Junta de Portaveus sobre l’índex de preus del mercat immobiliari a la ciutat de Terrassa. L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat ofereix de forma trimestral un índex sobre la oferta d’habitatge a la ciutat a partir de l’explotació de la informació apareguda en diferents portals immobiliaris, sotmesa a un procés de depuració per tal de descartar duplicitats i eliminar aquelles ofertes que presenten valors extrems per cada barri de la ciutat de Terrassa.

Recentment, Barcelona ha estrenat un aplicatiu que permet conèixer les operacions immobiliàries realitzades a la ciutat gairebé en temps real. Aquesta aplicació té com a objectiu oferir una visió bàsica de les compravendes registrades de propietats immobiliàries i reflectir la dinàmica de mercat a nivell d’operacions, preus i ubicacions dins de la ciutat de Barcelona. El web permet una primera visió general i evolutiva dels principals indicadors (nombre de transmissions i superfície transmesa per tipologia dels immobles, nombre d’habitatges transmesos per personalitat jurídica i nacionalitat dels compradors, i preu i superfície d’aquests habitatges transmesos), per al conjunt de la ciutat. A més, confecciona i permet descarregar estadístiques sobre les recerques realitzades en dos nivells: d’una banda, permet obtenir una sèrie temporal mensual o trimestral (tant del nombre de transmissions com del preu / m2) entre les dates seleccionades, Els mapes de densitats i de punts permeten refinar i acotar les cerques amb el nombre de transmissions i el preu per m2 de la mostra territorial i temporal seleccionada.

Terrassa vol seguir els mateixos passos, i per això, l’acord de junta proposa:

Primer.- Instar al Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa a que elabori un aplicatiu, com el recentment estrenat per l’Ajuntament de Barcelona, que permeti disposar d’una visió bàsica de les compravendes registrades de propietats immobiliàries i reflectir la dinàmica de mercat a nivell d’operacions, preus i ubicacions dins la ciutat de Terrassa.

Segon.- Notificar aquest acord a les delegacions del Vallès Occidental amb seu a Terrassa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, del Col·legi de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, al Col·legi de Registradors i de Notaris de Catalunya, al Gremi de Constructors i Promotors de Terrassa, a l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, a la Cambra de la Propietat de Terrassa, així com a la Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Terrassa (FAVT) i d’altres entitats que en puguin estar interessades.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa