Si s’aprova, al ple municipal de dilluns esportarà un acord de Junta de Portaveus sobre l’índex de preus del mercat immobiliari a la ciutat de Terrassa. L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat ofereix de forma trimestral un índex sobre la oferta d’habitatge a la ciutat a partir de l’explotació de la informació apareguda en diferents portals immobiliaris, sotmesa a un procés de depuració per tal de descartar duplicitats i eliminar aquelles ofertes que presenten valors extrems per cada barri de la ciutat de Terrassa.

Recentment, Barcelona ha estrenat un aplicatiu que permet conèixer les operacions immobiliàries realitzades a la ciutat gairebé en temps real. Aquesta aplicació té com a objectiu oferir una visió bàsica de les compravendes registrades de propietats immobiliàries i reflectir la dinàmica de mercat a nivell d’operacions, preus i ubicacions dins de la ciutat de Barcelona. El web permet una primera visió general i evolutiva dels principals indicadors (nombre de transmissions i superfície transmesa per tipologia dels immobles, nombre d’habitatges transmesos per personalitat jurídica i nacionalitat dels compradors, i preu i superfície d’aquests habitatges transmesos), per al conjunt de la ciutat. A més, confecciona i permet descarregar estadístiques sobre les recerques realitzades en dos nivells: d’una banda, permet obtenir una sèrie temporal mensual o trimestral (tant del nombre de transmissions com del preu / m2) entre les dates seleccionades, Els mapes de densitats i de punts permeten refinar i acotar les cerques amb el nombre de transmissions i el preu per m2 de la mostra territorial i temporal seleccionada.

Terrassa vol seguir els mateixos passos, i per això, l’acord de junta proposa:

Primer.- Instar al Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa a que elabori un aplicatiu, com el recentment estrenat per l’Ajuntament de Barcelona, que permeti disposar d’una visió bàsica de les compravendes registrades de propietats immobiliàries i reflectir la dinàmica de mercat a nivell d’operacions, preus i ubicacions dins la ciutat de Terrassa.

Segon.- Notificar aquest acord a les delegacions del Vallès Occidental amb seu a Terrassa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, del Col·legi de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, al Col·legi de Registradors i de Notaris de Catalunya, al Gremi de Constructors i Promotors de Terrassa, a l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, a la Cambra de la Propietat de Terrassa, així com a la Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Terrassa (FAVT) i d’altres entitats que en puguin estar interessades.

Nou comentari