La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla d’accessibilitat a la via pública i els transports del municipi de Terrassa, un treball que ha estat lliurat a l’Ajuntament i que té com a objectiu bàsic inventariar i identificar les barreres existents que afecten a la mobilitat de les persones, així com pressupostar i planificar la seva eliminació.

El treball, tot i que és un pla d’eliminació de barreres, també s’estableix com un pla de prevenció de barreres, establint criteris a emprar en les intervencions en obra nova o de reforma que es portin a terme en el municipi. Així, el treball s’orienta a les millores de cara a l’autonomia personal dels col·lectius de persones amb discapacitat, i també preveu una millora de la qualitat de vida d’altres col·lectius, especialment la gent gran.

L’inventari realitzat inclou tot el nucli urbà del municipi, i especifica l’estat de l’accessibilitat i orienta sobre la magnitud del problema en cada punt. El document proposa actuacions a realitzar així com un pressupost per fases, i dona eines municipal com indicadors de resum de cada punt, plànols generals i plànols de solucions detallades, a més d’un full de resum de les propostes d’actuacions, necessàries per poder planificar prendre i les decisions per part del consistori.

El treball representa un document d’alt interès per l’Ajuntament com a directriu d’actuació municipal i alhora, donar compliment a la Llei d’accessibilitat amb actuacions de millora per portar a terme durant els propers anys en el municipi.

Nou comentari