Els centres educatius públics de Terrassa aprofiten l’estiu per fer millores. L’Ajuntament de Terrassa invertirà aquest 2021 un total de 1.145.676€ en el seu manteniment. Es tracta d’un pressupost sorgit de les inversions ordinàries, així com de 300 mil euros de superàvit. A més d’una subvenció de 300 mil eruos més de la Diputació de Barcelona, en el marc del programa sectorial d’Equipaments Responsables 2030, per realitzar intervencions als centres en dues línies: inversió per a la digitalització i sostenibilitat dels equipaments educatius (179.956,80€) i inversió i projectes per a la millora dels usos socials dels espais (120.457,82€).

La tinenta d’alcalde de Cicles de la Vida i regidora d’Educació, Teresa Ciurana, i la tinenta d’alcalde, Núria Marín, acompanyades del tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, han visitat aquest dijous l’Escola bressol municipal Coloraines i l’escola La Roda per fer seguiment de les obres que s’hi estan duent a terme. A l’escola bressol s’està adaptant una aula per acollir un nou nivell de lactants, s’està reformant el paviment de la zona de la cuina i s’instal·larà un nou sorral al pati i a l’escola La Roda s’ha renovat tota la instal·lació elèctrica.

Teresa Ciurana ha assegurat que «l’educació és una prioritat del nostre Govern i la reforma i adequació dels centres escolars també forma part de la feina que ens cal fer per lluitar contra la segregació escolar, hem de treballar per la igualtat d’oportunitats i les instal·lacions dels centres públics han d’estar ben equipades. D’aquesta manera, afavorim també l’ús social d’aquests espais de les escoles públiques, perquè l’educació no s’acaba a les 16:30, es fan activitats extraescolars, tenim patis oberts, etc». Núria Marín, de la seva banda, ha afirmat que «aquestes actuacions van alineades amb els objectius del Programa de Govern: gaudir d’equipaments educatius de qualitat, entenent aquests com un recurs per a la igualtat d’oportunitats i garantir la promoció del seu ús social i la creació de nous espais als que promoguin un ús més equitatiu d’aquests».

Les obres més destacades

Les obres vinculades al superàvit es preveu executar-les totes a l’estiu, a excepció de la reforma del mur de tancament entre Fàtima i Pere Viver, la reforma dels lavabos de l’escola Anna Murià i la construcció d’una rampa a l’EBM Espígol. En aquest apartat s’hi troben per exemple la reforma de l’hort de Fàtima (13.600 euros); la reforma dels lavabos Escola adults Anna
Murià (32.490,37€); la reforma de la cuina de l’escola El Pi (24.464,45€); o la reforma dels sorrals de les escoles bressol municipals (Coloraines, Espígol, Giravolt, Moisés, Soleia, Somriures, Tabalet i Vallparadís), amb un pressupost de 38.105,69€.

Pel que fa a les obres associades a la subvenció de la Diputació, es preveu executar-les, la majoria, de setembre a novembre. En les actuacions centrades en la millora de l’eficiència energètica destaca el subministrament de calderes radiadors i termos obsolets a substituir i instal·lar amb mà d’obra pròpia (59 mil euros) i obra de substitució de la caldera del Conservatori (40 mil euros). Quant a actuacions centrades en la millora dels patis escolars i la creació d’espais d’ombra: es farà plantació de vegetació als patis (55.000€); i obra variada de paleteria, instal.lació de pèrgoles i tendals, de mobiliari i de jocs infantils (65.000€).

A banda, s’estan redactant els projectes per a les reformes parcials de l’EBM La Ginesta i el pati de l’escola El Vallès, a càrrec de la partida d’inversions anual del servei, i es preveu que aquestes es puguin executar durant l’exercici 2022. A més de les partides d’inversions, el servei d’Educació disposa de 395.262€ destinats al manteniment ordinari dels equipaments escolars i 150.000€ destinats a les inversions ordinàries.

Visita d’obres als centres educatius municipals | Rafel Casanova BCF

Nou comentari