Tall de trànsit a un tram del carrer de Topete per obres d’un particular.

Dia: dissabte, 6 d’abril.

Hora: de 8 a 10 h.

Lloc: carrer de Topete, entre els carrers de Sant Quirze i de Sant Jaume.

Actuació: tall de trànsit al carrer de Topete, en el tram comprés entre els carrers de Sant Quirze i de Sant Jaume, per obres d’un particular, excepte accés dels veïns als guals. Desviament per la carretera de Montcada, el carrer de l’Agricultura, Menéndez y Pelayo, Rambla de Sant Nebridi i avinguda de Jacquard.

Nou comentari