Tall del carrer de Colom per renovació de canonada d’aigua

Dia: dimarts, 1 de setembre de 2020

Hora: tot el dia

Llocs afectats: carrer de Colom, entre la carretera de Montcada i el carrer de Pérez Galdós

Actuació: Renovació de canonada d’aigua a càrrec de Taigua

Nou comentari