Cada vegada més persones coneixen el què és una startup tot i que la seva definició no sigui exactament unívoca. Podríem dir que són empreses que des del mateix moment de la seva concepció ja tenen altes capacitats d’escalabilitat i creixement, i que per tant, degut a aquestes projeccions de creixement tan elevades, acostumen a tenir un finançament també alt i fer-se globals a curt o mig termini. Dins d’aquest grup, existeixen aquelles que han assolit en menys de 10 anys una valoració d’almenys 1000 milions de dòlars, que serien les anomenades unicornis.

Les darreres dades publicades pel Barcelona & Catalonia Startup Hub, el 2019, parlen de que el hub el constitueixen 1504 startups que donen ocupació a 16900 persones. Això implica un creixement del 38.5% des del naixement d’aquest hub el 2016. Les empreses del hub en un 47% s’han creat els darrers 5 anys, el que dona a entendre que existeix un nivell de dinamisme elevat, sent les de creació del darrer any, 135. Un 65% de les empreses estan situades al Barcelonès, un 12,5% al Vallès Occidental i un 6,7% al Baix Llobregat, sent la resta de comarques catalanes menys presents en la creació de startups vinculades al hub. Crida l’atenció la generació d’ocupació, doncs un 60% de les empreses té més de 6 treballadors, són empreses que creixen ràpid. Una altra dada rellevant és que les dones es troben en un 22% dels equips fundadors (percentatge superior a la mitjana europea, del 17,6%). També la reincidència en emprendre existeix donat que un 39% ja havien creat empreses anteriorment. Els unicornis del grup són 3, eDreams, letgo i Glovo.

Mirant les dades es poden observar tres aspectes rellevants que donen marge per avançar. En primer lloc la territorialitat. El hub, tot i que és a nivell català, se centra en Barcelona. Això té avantatges i inconvenients. Avantatges, a nivell global les ciutats són les que competeixen, de fet, London és qui atrau més startups i volum de negoci, encara que Berlin és qui atrau més inversió per desenvolupador. Aleshores, a nivell de comparació, les ciutats són pols d’atracció i a nivell català, això recau en Barcelona. Punt dèbil, això és insostenible, en totes les dimensions, social, econòmica, i de manera especial mediambiental.

Però a més, fa que la resta del territori perdi oportunitats i s’empobreixi. A més, és un cercle viciós, que no tendeix a millorar sinó es fan accions proactives de descentralització. Per tant, les cambres de comerç de cada territori tenen un rol clar en ajudar i reclamar que es descentralitzi tan com es pugui la promoció en la creació d’startups. Segon aspecte, les dones encara continuen sent poc presents en les startups. Caldria visualitzar la dona emprenedora com un model tan positiu com el d’home emprenedor. Encara que s’hagin aconseguit resultats positius comparat amb la resta d’Europa, si volem excel·lir caldria que fos un punt fort i diferencial donar visibilitat i potenciar el talent femení. Tercer aspecte, donar informació sobre la creació de valor social de les startup. Mirant l’informe es fa evident que la sostenibilitat si bé ha entrat a l’economia real cal que ho faci en el moment de mostrar quin valor social creen les startup i quins models de negoci empren en la seva generació de beneficis. Un dels casos controvertits, que a més, és un unicorni català, és l’empresa Glovo.

En aquest cas, el seu model de negoci es basa en utilitzar treballadors autònoms en els seus repartiments, i això entra en conflicte, potencialment, amb el model de treballador assalariat vigent al territori català on també opera. Ara bé, en cada país Glovo troba diferents legislacions, que fan, que si bé en una zona pot tenir problemes, potser en un altre entorn laboral, pot no tenir-los. I això passa amb moltes de les empreses globals. La única manera és ser més transparent en la generació de valor, i no tenir cap mena de problema en explicar quin és el món que volem i quin món ajuda a crear aquella empresa. Per tant, incorporar aspectes de descentralització i generació de sostenibilitat i equilibri territorial, ocupar talent i promocionar el talent divers i tenir models de negoci que expliquin com es genera valor, és bàsic per avançar en crear startups i good unicorns.

Nou comentari