La Comissió de Salut Pública ha aprovat la cinquena actualització de l’Estratègia de Vacunació, que acorda la vacuna de Janssen per als grups de més edat i manté el límit d’AstraZeneca en els 65 anys. “Quan n’hi hagi disponibilitat”, afirma la nota de premsa del Ministeri de Sanitat, es podrà fer servir el vaccí de Johnson & Johnson “de forma paral·lela a les vacunes d’ARNm per incrementar el ritme de vacunació dels grups etaris de més edat”. D’altra banda, l’actualització inclou l’apartat de persones amb condicions de molt alt risc, que es vacunaran de forma simultània “al grup d’aquelles edats compreses entre els 70 i els 79 anys”. Es faran servir vacunes d’ARNm per assolir “la major protecció en un termini de temps menor”.

En el grup de persones de molt alt risc s’hi inclouen les que tenen trasplantaments de progenitor hematopoiètics, trasplantaments d’òrgans sòlids o estan en llista d’espera, persones en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, malaltia oncohematològica, càncer d’òrgan sòlid en tractament amb quimioteràpia citotòxica, càncer de pulmó en tractament amb quimioteràpia o immunoteràpia, infecció amb VIH immunodeprimits, persones amb immunodeficiència primària i persones amb síndrome de Down de més de 40 anys.

Alhora, a la cinquena actualització de l’Estratègia de Vacunació s’estableix que l’evidència científica mostra que les persones prioritzades per a vacunació que tinguin antecedent d’infecció asimptomàtica o simptomàtica, i independentment de la gravetat, obtenen una resposta immune “molt satisfactòria” amb una sola dosi, “que no millora amb l’administració d’una segona dosi”.

Per tant, hi ha “prou evidència” per administrar una única dosi en persones de 65 anys o menys amb antecedent d’infecció prèvia. Es manté, per tant, la pauta de dues dosis per a les persones de 65 o més anys.

Pel que fa a la vacuna d’AstraZeneca, la cinquena actualització de l’Estratègia de Vacunació recull l’ampliació del topall d’edat de 55 a 65 anys ja aprovada a la Comissió de Salut Pública del 22 de març i corroborada pel Consell Interterritorial de Salut extraordinari del mateix dia.

“Tenint en compte la nova evidència científica i la fitxa tècnica autoritzada, s’amplia el límit d’edat”, afirma la nota del Ministeri de Sanitat. Amb aquest vaccí “es completarà, per tant, la vacunació dels grups de població prioritzats per l’activitat essencial, com ara personal sanitari i sociosanitari que no és de primera línia i treballadors d’institucions sanitàries i col·lectius en actiu amb una funció essencial a la societat com els de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o docents, per exemple”. També estableix que “es continuaran vacunant persones de 56 a 65 anys, començant per les de més edat”.

Nou comentari