MónTerrassa
S’afegeix el baldeig nocturn en zones de més presència de persones

Des de l’inici de l’alarma sanitària a causa de la Covid-19, l’Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són alguns indicadors.

Servei de neteja

– El serveis de recollida mantenen les freqüències habituals. Pel que fa a la recollida de mobles i voluminosos, continua la disminució considerable, havent-se suspès el servei amb trucada prèvia. També s’ha reduït el volum del servei de recollida porta a porta de cartró comercial.

– S’ha incorporat el servei de baldeig nocturn en zones de més presència de persones, com les proximitats a supermercats, centres atenció primària, centres sanitaris, etc.

– Pel que fa a neteja viària, s’han anat reduint progressivament tots els serveis, per la baixa activitat ciutadana a la via pública, deixant els de neteja d’entorns de contenidors, buidat de papereres i similars.

– L’evolució de la recollida per fracció del mes de març i la primera quinzena del mes d’abril, desprèn les següents dades: • La quantitat de Resta recollida, es manté respecte altres mesos de l’any, amb 133 Tm per dia el mes de març, i 135 Tm al dia, aquesta primera quinzena d’abril.

• En envasos, s’ha passat de 14,6 Tm a 18 Tm/dia durant el mes de març, a 16,1, fins el dia 14 d’abril. • En recollida de vidre, durant el mes de març es va registrar una lleugera reducció, de 9,9 Tm a 9,1 Tm/dia, tornant ara a 9,8 Tm/dia, aquests primers dies d’abril

• En orgànica, hi ha una reducció de 26 Tm a 20 Tm/dia durant el mes de març, que es manté (19.8 Tm/dia), fins el passat 14 d’abril.

• Pel que fa a mobles es manté la reducció progressiva, de 12,1 Tm a 5,9 Tm/dia durant el mes de març, a 4,2 Tm/dia a dia 14 d’abril.

• En paper i cartró, durant el mes de març es va registrar una reducció de 17 Tm a 15 Tm/dia. A dia 14 d’abril el cartró s’ha reduït a 13,1 tones al dia.

Les dades de recollida per fracció són a data 17 d’abril, ja que segons el cicle de recollides previst, el patró es repeteix cada dues setmanes. Així s’actualitzaran la setmana vinent.

Nou comentari

Comparteix