Retiren 16 medicaments amb ranitidina per la detecció d’un possible element cancerigen

L’Agència Espanyola del Medicament ha ordenat la retirada de 16 medicaments amb ranitidina perquè s’ha detectat un possible element cancerigen en alguns d’ells. Són fàrmacs que ajuden a reduir la producció d’àcid a l’estómac, indicats per a úlceres gàstriques o reflux. En alguns s’ha observat N-Nitrosodimetilamina, classificat com a cancerigen a partir d’estudis en animals. Està present en alguns aliments i en algunes fonts d’aigua, però no és perjudicial si s’ingereix en quantitats molt petites. No hi ha cap evidència que la presència d’aquesta substància hagi pogut produir cap mal als pacients que han consumit els medicaments, però s’ha decidit la seva retriada pel potencial risc derivat de l’efecte acumulatiu. Els medicaments amb ranitidina intravenosa segueixen al mercat perquè són essencials en alguns pacients.

Nou comentari