El passat mes d’agost els ajuntaments (on els seus habitants en situació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què s’amenaça amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no s’efectua el pagament. En concret, en el cas de Terrassa la companyia elèctrica reclama a l’Ajuntament el pagament de la meitat del deute que més de 800 famílies vulnerables tenen per no pagar el rebut, una factura total de gairebé un milió d’euros. De manera que el consistori hauria d’assumir un cost de prop de mig milió d’euros. Davant d’aquesta situació, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha pres la iniciativa i ha elaborat una moció que es presentarà a diversos ajuntaments. La proposta de resolució reclama «com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat».

A més, el text apunta la necessitat de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg amb l’empresa «perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015» senyalen els socialistes. En aquest sentit, la proposta de resolució que planteja el PSC insisteix en la necessitat de «crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la pobresa energètica», que els socialistes entenen com una de les problemàtiques socials que més afecta a la població en situació de vulnerabilitat. I és que segons recull un estudi d’Ivalua- Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (2016) la pobresa energètica a Catalunya afecta un 11% de les llars.

La mateixa moció vol exigir a ENDESA «que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i com marca la llei». A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei recull també que les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. No obstant, la Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La proposta de resolució que el PSC portarà als plens municipals de diversos ajuntaments aquest setembre també fa referència a la necessitat de «crear un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap persona en situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments». Per últim, la moció del PSC vol «garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables».

Nou comentari