MónTerrassa
Proposta per detectar i fer un llistat de malalties invisibilitzades

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER CONSCIENCIAR SOBRE L’ENDOMETRIOSI, presentada per l’equip de govern

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Defineixen els documents mèdics i científics l’endometriosi com un trastorn, en una bona part dels casos, dolorós que pateixen moltes persones on l’endometri, el teixit que recobreix l’interior de l’úter, creix fora d’aquest. Hi ha diversos nivells d’intensitat, de gravetat, de dolor, de formacions, causes i conseqüències.

Parlem de persones afectades quan ens referim a persones amb genitals femenins, tenint present l’afectació que l’endometriosi té també en persones trans amb genitals biològicament femenins.

Acostuma a tenir efectes sobre la fertilitat tot i que existeixen tractaments mèdics que ajuden a que moltes persones afectades per l’endometriosi, es puguin quedar embarassades. D’altres, amb quadres més complexos i greus, veuen limitada la seva capacitat fèrtil de forma definitiva.

Com s’ha explicitat anteriorment, l’endometriosi és una malaltia poc coneguda però que afecta moltes persones. Es calcula que a Espanya, afecta al 10-15% de la població amb genitals femenins. 2 milions de persones a l’estat espanyol, 14 milions a Europa i 176 milions a tot el món es veuen afectades per aquesta malaltia crònica.

Les causes que porten a una persona a patir endometriosis son diverses, però es creu que un 50% la pateix sense poder-se’n definir les causes concloents. No obstant, els símptomes comuns en totes elles, tot i que en diferents graus d’afectació, es caracteritzen per dolors menstruals i en el marc de les seves relacions sexuals i problemes reproductius. Es poden determinar fins a 4 graus generals d’afectació de la malaltia de l’endometri: lleu, moderat, greu i sever.

Un 15% de les persones afectades per l’endometriosi pateixen el grau més sever d’afectació. Aquest pot arribar a ser invalidant i afectar de forma important la qualitat de vida de la persona que ho pateix. És una situació que pateixen moltes persones i sovint és invisibilitzat per la normalització, poca visibilització i relativització del dolor menstrual a la nostra societat. No obstant, però, moltes, com ja s’ha comentat anteriorment, veuen afectada la possibilitat de desenvolupar una vida normal.

En el conjunt de les persones afectades, un 50% pateix problemes d’infertilitat. Algunes, podran accedir al seu desig de poder tenir fills a través de tractaments de fertilitat, però d’altres veuran impossible que així sigui.

El 14 de març és el Dia Mundial de la Endometriosi, un dia que ha de servir per visibilitzar i reivindicar que la societat en la que vivim ha de ser reconeixedora d’aquest trastorn i l’ha d’abordar amb polítiques sanitàries i socials que protegeixin la persona que ho pateix en els diferents àmbits de la seva vida: familiar, social, sanitari, laboral…

Es per aquest motiu que des dels grups municipal de Tot per Terrassa i ERC-MES sol·licitem a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa els següents,

ACORDS

PRIMER.- ACORDAR per unanimitat al Ple de Terrassa la il·luminació anual de la façana de l’Ajuntament
de Terrassa de color groc per tal de visibilitzar i fer un reconeixement a les dones que pateixen
endometriosi.

SEGON.- INSTAR al Ministeri de Sanitat i a la Conselleria de salut de la Generalitat a una

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER CONSCIENCIAR SOBRE L’ENDOMETRIOSI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Defineixen els documents mèdics i científics l’endometriosi com un trastorn, en una bona part dels
casos, dolorós que pateixen moltes persones on l’endometri, el teixit que recobreix l’interior de l’úter,
creix fora d’aquest. Hi ha diversos nivells d’intensitat, de gravetat, de dolor, de formacions, causes i
conseqüències.
Parlem de persones afectades quan ens referim a persones amb genitals femenins, tenint present
l’afectació que l’endometriosi té també en persones trans amb genitals biològicament femenins.

Acostuma a tenir efectes sobre la fertilitat tot i que existeixen tractaments mèdics que ajuden a que moltes
persones afectades per l’endometriosi, es puguin quedar embarassades. D’altres, amb quadres més
complexos i greus, veuen limitada la seva capacitat fèrtil de forma definitiva.

Com s’ha explicitat anteriorment, l’endometriosi és una malaltia poc coneguda però que afecta moltes
persones. Es calcula que a Espanya, afecta al 10-15% de la població amb genitals femenins.
2 milions de persones a l’estat espanyol, 14 milions a Europa i 176 milions a tot el món es veuen
afectades per aquesta malaltia crònica.

Les causes que porten a una persona a patir endometriosis son diverses, però es creu que un 50% la
pateix sense poder-se’n definir les causes concloents. No obstant, els símptomes comuns en totes elles,
tot i que en diferents graus d’afectació, es caracteritzen per dolors menstruals i en el marc de les seves
relacions sexuals i problemes reproductius.
Es poden determinar fins a 4 graus generals d’afectació de la malaltia de l’endometri: lleu, moderat, greu i
sever.

Un 15% de les persones afectades per l’endometriosi pateixen el grau més sever d’afectació.
Aquest pot arribar a ser invalidant i afectar de forma important la qualitat de vida de la persona que ho
pateix. És una situació que pateixen moltes persones i sovint és invisibilitzat per la normalització, poca
visibilització i relativització del dolor menstrual a la nostra societat. No obstant, però, moltes, com ja s’ha
comentat anteriorment, veuen afectada la possibilitat de desenvolupar una vida normal.

En el conjunt de les persones afectades, un 50% pateix problemes d’infertilitat. Algunes, podran
accedir al seu desig de poder tenir fills a través de tractaments de fertilitat, però d’altres veuran impossible
que així sigui.

El 14 de març és el Dia Mundial de la Endometriosi, un dia que ha de servir per visibilitzar i reivindicar
que la societat en la que vivim ha de ser reconeixedora d’aquest trastorn i l’ha d’abordar amb polítiques
sanitàries i socials que protegeixin la persona que ho pateix en els diferents àmbits de la seva vida:
familiar, social, sanitari, laboral…

Es per aquest motiu que des dels grups municipal de Tot per Terrassa i ERC-MES sol·licitem a la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa els següents,

ACORDS

PRIMER.- ACORDAR per unanimitat al Ple de Terrassa la il·luminació anual de la façana de l’Ajuntament
de Terrassa de color groc per tal de visibilitzar i fer un reconeixement a les dones que pateixen
endometriosi.

SEGON.- INSTAR al Ministeri de Sanitat i a la Conselleria de salut de la Generalitat a una detecció i llistat
de malalties invisibilitzades, com l’endometriosi, la seva afectació sobre el conjunt de la població i la
necessitat de desenvolupament de protocols concrets per donar resposta a les persones que els hi
afecta.

TERCER.- INSTAR al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya a potenciar una formació específica sobre l’endometriosi del personal sanitari
d’atenció primària.

QUART.- INCREMENTAR I DONAR SUPORT a campanyes de sensibilització i conscienciació que es faci
des de l’àmbit públic, privat i associatiu, així com instar a totes les administracions de l’Estat a l’intensificar
campanyes de conscienciació en el món empresarial per tal de sensibilitzar sobre l’afectació, generalment
oculta, en moltes persones que les incapacita per a dur a terme una vida professional normal.

CINQUÈ.- PROMOURE la investigació en el tractament de la malaltia de l’endometri per tal de millorar la
qualitat de vida i de salut les persones afectades.

SISÈ.- TRASLLADAR aquests acords al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona per a que en pugui adoptar i estendre els acords, i a
l’Asociación de Afectadas de Endometriosis, entitat d’àmbit estatal.

com l’endometriosi, la seva afectació sobre el conjunt de la població i la
necessitat de desenvolupament de protocols concrets per donar resposta a les persones que els hi
afecta.

TERCER.- INSTAR al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya a potenciar una formació específica sobre l’endometriosi del personal sanitari
d’atenció primària.

QUART.- INCREMENTAR I DONAR SUPORT a campanyes de sensibilització i conscienciació que es faci
des de l’àmbit públic, privat i associatiu, així com instar a totes les administracions de l’Estat a l’intensificar
campanyes de conscienciació en el món empresarial per tal de sensibilitzar sobre l’afectació, generalment
oculta, en moltes persones que les incapacita per a dur a terme una vida professional normal.

CINQUÈ.- PROMOURE la investigació en el tractament de la malaltia de l’endometri per tal de millorar la
qualitat de vida i de salut les persones afectades.

SISÈ.- TRASLLADAR aquests acords al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona per a que en pugui adoptar i estendre els acords, i a
l’Asociación de Afectadas de Endometriosis, entitat d’àmbit estatal.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa