Ple del Consell Comarcal
Ple del Consell Comarcal | Consell Comarcal

!--akiadsense-->

El Ple del Consell Comarcal va aprovar en la seva sessió ordinària celebrada ahir a la tarda, un increment salarial del 2,25%, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2019. Aquest increment afectarà al personal laboral, funcionari i eventual del Consell i se’n preveu el seu abonament en la nòmina del mes de maig. Aquest increment es produeix en aplicació del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic.

Aquesta mateixa normativa aprova un l’increment addicional d’increment salarial del 0.25 % si el producte interior brut (PIB) a preus constants del 2018 assoleix o supera el 2,5 per cent, amb efectes de l’1 de juliol de 2019. Aquest increment no s’ha aprovat en aquest moment ja que prèviament ha de ser acordat pel Consell de Ministres i notificat a les Comunitats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, fet que encara no s’ha produït. En previsió però, els càlculs de la modificació de crèdits incorporen romanents de Tresoreria per fer front a aquest despesa.

Nou comentari