Representants de la Comissió d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa han dut a terme una visita al sector del Vapor Gran aquest matí per fer una anàlisis els canvis d’accessibilitat en aquesta zona. Els representants han estat acompanyats per la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Mònica Polo.

El grup ha valorat les actuacions que s’han dut a terme al tram del carrer de la Rutlla, entre el carrer del Vall i el Portal Nou, i en el tram del Portal Nou, entre el carrer de la la Rutlla i el carrer del Racó. En ambdós sectors recentment s’han executat obres per convertir els vials en carrers de plataforma única, amb l’objectiu de donar prioritat als vianants.

La Comissió ha validat aquesta nova plataforma única, que suposa molts avantatges d’accessibilitat per les persones amb discapacitat física i genera unes condicions òptimes per al passeig, sense perjudicar la de les persones amb discapacitat visuals gràcies a la presència dels paviments podotàctils que milloren la seva seguretat.

Sobre la Comissió Accessibilitat

La Comissió d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa és un espai participatiu que neix com a resultat de la signatura del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, ara fa 9 anys, l’any 2012. La Comissió la formen part: l’oficina tècnica per a la promoció de l’accessibilitat, entitats de l’àmbit de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat amb interès per abordar i treballar l’accessibilitat universal, i tècnics municipals de diferents serveis representatius segons la temàtica tractada. La funció de a Comissió es encarregar-se de treballar i desenvolupar les línies de treball del Pacte. Per aquest motiu, es reuneix mensualment.

Nou comentari