La plaça de Terrassa que ha tingut 5 noms diferents

El 1911, plaça Major; el 1920, Plaça de la Constitució; després, plaça de la República, i Plaza de España en època franquista. No se l’esmenta com a plaça Vella abans de 1908. Mai oficialment havia portat el nom de Vella fins l’any 1979, amb l’entrada dels ajuntaments democràtics.

El 14 d’abril de 1931 es proclamava la Segona República espanyola en un ambient d’eufòria. Alfons XIII havia abandonat el país i semblava arribat el moment per a que la república arreglés tot allò que la monarquia (amb la Dictadura de Primo de Rivera inclosa) no havia pogut solucionar.

Plaça de la República

Plaça de la República | AHCT

Nou comentari