Pla de xoc perquè les rieres del Palau i Arenes deixin de ser abocadors a l’aire lliure

L’Ajuntament de Terrassa reforça, des d’aquest mes i fins a finals d’any, els treballs de neteja als espais naturals, ampliant en gairebé 52.000 euros el contracte actual de manteniment de l’entorn natural i dels equipaments ambientals. Es tracta d’una
millora que permetrà ampliar l’àmbit d’actuació, treballant també en la retirada de residus dipositats de manera incívica en els trams urbans de les rieres del Palau i les Arenes. La recollida de deixalles, tant als espais naturals com a les rieres, és una de les tasques que ja es realitza de forma habitual dins el contracte de manteniment de l’entorn natural. També inclou la conservació i neteja dels 36 camins de titularitat municipal; de les fonts naturals i dels arbres catalogats, com també dels espais de lleure i les àrees de descans, dels torrents i del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), entre d’altres. Anualment es destinen prop de 210.000 euros a aquests treballs.

A la llera de les rieres
L’actuació complementària que ara comença, i que es desenvoluparà durant tot aquest any a la llera de les rieres urbanes del Palau i les Arenes, es realitzarà en tota la seva extensió, incidint especialment en els punts d’abocaments ja detectats, on es recollirà tota mena de deixalles abandonades fruit dels comportaments incívics, per separar-les de manera selectiva i traslladar-les, posteriorment, a les deixalleries o planta de tractament corresponent. Entre els residus que es localitzen habitualment a les lleres de les rieres són restes d’obra, voluminosos (mobles, electrodomèstics), envasos, plàstics, fustes, cartons i papers, entre d’altres. D’altra banda, a la tardor es preveu que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) inicii la retirada de residus a rieres i torrents no urbans com Vallparadís, torrent Mitger i Carbonelles. Aquesta és una actuació demanada per l’Ajuntament a l’ACA que juntament amb l’anterior, tenen com a objectiu garantir el correcte funcionament hidràulic de les lleres. Els 70 km2 del terme municipal de Terrassa estan formats per una xarxa densa de torrents i rieres.

Nou comentari