L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va fer públic el 16 de gener de 2020 –en nom del grup de compradors del projecte RITMOCORE– una licitació conjunta que servirà per a contractar serveis innovadors per a la millora de l’atenció a pacients que necessitin marcapassos. El projecte, que ha comptat amb la coordinació i suport de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), reuneix el grup de compradors, que està format pel Liverpool Heart and Chest Hospital (Regne Unit), l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com a comprador principal. El valor de la licitació és de 19.424.635 €.

RITMOCORE és un dels principals projectes de compra pública d’innovació en salut actualment en curs a la Unió Europea, parcialment finançat sota el programa Horizon2020. El projecte proposa l’evolució en el tractament de pacients amb bradicàrdies que necessiten un marcapassos, aplicant així l’experiència prèvia de l’hospital de Sant Pau en la compra d’innovació en l’àmbit de Cardiologia, que ja ha donat peu a diversos reconeixements internacionals.

L’objectiu dels serveis licitats és implantar un nou model d’atenció que millori els resultats en salut dels pacients amb marcapassos, tot fent més eficient el servei públic a la ciutadania. Amb aquesta visió, el nou model inclourà, entre d’altres, el monitoratge remot dels pacients amb marcapassos, l’apoderament dels professionals de primària i la integració assistencial a través de l’intercanvi d’informació. També fomentarà l’alineament d’objectius entre tots els actors involucrats (proveïdors, professionals assistencials, gerents d’hospitals i pacients).

Així doncs, el RITMOCORE proposa passar d’una compra convencional, a una prestació de serveis innovadors que inclouran un centre de suport pel control remot dels marcapassos, el lliurament d’informació rellevant predefinida a tots els actors implicats i professionals assistencials, la integració i monitoratge de signes vitals a casa i suport a l’activació del pacient, així com un suport a la gestió del canvi del centre assistencial. El servei es basa en un model de risc compartit entre l’hospital i l’entitat proveïdora. El concurs restarà obert a la recepció d’ofertes durant 60 dies des de la publicació de l’anunci a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea.

Nou comentari