La consellera Alba Vergés ha visitat la nova unitat de TEA

La consellera Alba Vergés ha visitat la nova unitat de TEA | Mútua Terrassa

La Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha visitat aquest divendres la recentment estrenada Unitat d’Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l’Espectre Autista de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Liderada per la Dra. Amaia Hervás, cap del servei de Salut Mental Infanto-Juvenil de l’HUMT i referent a nivell estatal i internacional en autisme, es tracta de la primera unitat d’aquestes característiques a l’Estat espanyol i té per objectiu atendre i proporcionar tractament integral a tots els infants i adolescents amb autisme que no hagin respost a tractaments previs.

En aquest sentit, la unitat està concebuda per a les persones amb autisme que tenen greus limitacions en el seu funcionament i que necessiten d’un tractament terapèutic intensiu, compta amb professionals altament especialitzats i s’integra en un context hospitalari segur. La unitat disposa de programes especialitzats per al maneig de les alteracions de conducta mitjançant tècniques sensorials i propioceptives. La família i l’infant són el centre al voltant del qual gira el projecte. Compta amb la possibilitat d’acompanyament diürn i/o nocturn pels familiars, sempre d’acord amb el criteri de l’equip terapèutic, i en tot el procés es treballa conjuntament envers la comprensió de la problemàtica dels seus fills, les limitacions associades així com les maneres d’abordatge.

L’ingrés s’articula mitjançant un Programa Terapèutic Individualitzat, el qual contempla programes d’intervenció familiar, de suport conductual i escolar, plans terapèutics integrals basats en l’anàlisi funcional, emocional, conductual i cognitiu, abordatge farmacològic -basat en les principals guies internacionals- així com exploracions mèdiques i proves complementàries. Aquest programa també incorpora iniciatives de caire lúdic i terapèutic. Tot i ser hospitalària, té una orientació comunitària i -en conseqüència- es realitzen activitats tant a l’Hospital de Dia d’Autisme com als entorns més propers. Amb l’objectiu d’afavorir l’establiment de rutines, la unitat compta amb zones i activitats clarament diferenciades i disposa de programes comuns per afavorir les relacions socials i d’individualitzats per fomentar l’autonomia.

Confort i seguretat, eixos de la unitat

Situada a la planta 2 l’edifici del Centre Vallparadís, la unitat té una superfície de 1000m2 per proporcionar als usuaris el màxim confort domèstic. Disposa d’una zona de nit amb 12 habitacions i una de dia amb un espai diàfan que serveix com a menjador o espai per tallers i també amb una sala de reclusió i una de psicomotricitat. Per desenvolupar l’activitat assistencial hi ha 3 consultoris així com una sala d’estimulació sensorial. Un dels al·licients de la nova unitat és la gran terrassa exterior, la qual ocupa gairebé un terç de la superfície total de la planta.

Lluny d’un aspecte hospitalari, presenta una estètica molt domèstica i la il·luminació s’ha escollit d’acord amb el confort de l’infant pel que fa a enceses, intensitats i colors, els quals son neutres i càlids. Està dissenyada per disminuir la sensiorialitat i els estímuls excitants amb la voluntat de reduir l’estrès ambiental. La seguretat també s’ha tingut molt present en la construcció dels espais. Pel que fa a les portes d’accés, funcionen amb targeta i les dels banys i habitacions presenten obertura cap a l’exterior. En referència a les càmeres, n’hi ha estrictament de seguretat i d’altres per enregistrar estudis amb objectius terapèutics.

Nou comentari