MónTerrassa
Mútua aplica un nou mètode en els tractaments antidepressius

Desenvolupar noves eines i protocols d’actuació primerenca per millorar el tractament amb fàrmacs antidepressius mitjançant la utilització d’informació farmacogenètica és l’objectiu del nou mètode d’intervenció amb el que treballa actualment l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT).

La seva propera implementació permetrà una millor personalització dels tractaments, l’increment de l’eficàcia i la seguretat dels mateixos, la reducció de la freqüència i la severitat dels efectes secundaris així com la disminució del risc de suïcidi dels pacients tractats amb aquests fàrmacs. En termes d’eficàcia, l’HUMT es convertirà en el primer hospital de Catalunya que comptarà amb un servei propi d’ajust de les esmentades dosis clíniques, el qual es podrà implementar amb un temps màxim de 48h.

Existeix evidencia científica que el fet d’emprar informació farmacogenètica per a la personalització dels tractaments amb antidepressius reporta una millora significativa dels mateixos. Es coneix també que només un terç dels pacients tractats aconsegueix remissió clínica, mentre que dos terços no responen al primer fàrmac i un terç es mostra resistent al tractament. Tot i així, la farmacogenètica rarament s’empra en la pràctica clínica psiquiàtrica per la dificultat de realitzar les proves necessàries en àmbits hospitalaris, la manca de protocols d’actuació i l’escassetat d’estudis que demostrin la seva utilitat clínica.

Sota el títol “Millora del tractament amb fàrmacs antidepressius: desenvolupament i implementació de noves intervencions farmacogenètiques en àmbits hospitalaris”, el projecte –liderat per la Dra. Ma Jesús Arranz, coordinadora del laboratori de recerca de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa i realitzat amb la col·laboració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Catlab- ha rebut un ajut del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) pel període 2018-2020. En el marc d’aquesta convocatòria, l’HUMT també ha estat mereixedor de dues beques per a l’intensificació de l’activitat investigadora de professionals d’infermeria així com un ajut per a l’intensificació de l’activitat investigadora de facultatius especialistes.

Nou comentari

Comparteix