Mina mantindrà alguns litigis relacionats amb els actius històrics per la municipalització del servei de gestió malgrat l’acord a què s’ha arribat amb el Consistori. El servei es municipalitza però se subcontrata a Aigües de Terrassa, una entesa al qual s’arriba gràcies a la mediació del Col·legi d’Advocats i després de grans enfrontaments i polèmiques.

Món Terrassa ha volgut aclarir què farà l’empresa i aquesta és la resposta: “Mina es reserva les accions judicials pendents respecte la qüestió històrica de la titularitat de certs actius, bens i activitats. Si en aquesta qüestió es produís una sentència favorable, el compromís es de no demanar-ne l’execució mentre duri l’acord de 5 anys. Mina desistiria de la resta de procediments que no tinguin a veure amb la qüestió històrica, si bé estan pendents de resoldre’s determinades mesures cautelars sol·licitades”.

Nou comentari