Més usuaris i un pàrquing de trens: la idea d’Adif per a l’estació a Can Boada

El Pla de Rodalies projecta la futura estació de Renfe a l'oest de la ciutat tenint en compte les necessitats de transport però també d'estacionament de l'empresa

El mapa de la futura estació de Can Boada

El mapa de la futura estació de Can Boada | ADIF

El Pla de Rodalies contempla la construcció de noves estacions a la Xarxa de Catalunya, estant cadascuna d’elles en diferents fases de desenvolupament. Una d’aquestes es troba a Terrassa. El document subdivideix la línia R4 de Manresa amb dos trams clarament diferenciats: un primer tram des del centre de Barcelona fins a Terrassa, que concentra la major part de viatgers de la línia; i un segon tram entre Terrassa i Manresa que atén un nombre més reduït de viatgers.

Partint d’aquesta base, Adif és conscient que molts dels trajectes de la línia finalitzen a l’estació de Terrassa Nord, la qual no compta amb prou espais d’estacionament per a les hores vall. Per aquest motiu, el Pla de Rodalies aposta, per complementar la capacitat d’estacionament en aquesta capçalera intermèdia, la construcció d’una nova estació al barri de Can Boada-La Maurina. Amb l’estació també se subratlla que permetrà “la captació d’un nombre de viatgers apreciable en atendre una zona urbana consolidada i de futura expansió segons el PGOU vigent”.

Segons un encaix preliminar que s’ha realitzat, l’estació podria comptar amb dues vies generals amb andana i tres vies d’apartat. Adif preveu en aquests pròxims cinc anys dur a terme la planificació de l’estació, incloent-hi les modificacions urbanístiques necessàries per a la seva tramitació.

Ubicació de les tres estacions de Renfe, una encara per construir, a Terrassa

Ubicació de les tres estacions de Renfe, una encara per construir, a Terrassa | Adif

Nou comentari