La Cova Negra del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac continua sent un misteri. Situada a 625 metres d’alçada, s’ubica al peu de la gran roca de la Castellassa de Can Torres, a la conca hidrogràfica esquerra de la Gran Canal; en una zona de forta pendent i de difícil accés. Ens trobem doncs en terme municipal de Matadepera. Des de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona expliquen que tot i que se l’anomena cova, en realitat es tracta d’una balma; i el seu color negra és un símbol de les evidències de foc que van patir les seves parets.

Està qualificat de jaciment històric, datat en l’època de Prehistòric – Edats dels Metalls

Està qualificat de jaciment històric, datat en l’època de Prehistòric – Edats dels Metalls, és a dir, entre el 1200 – 650 aC. El seu descobriment però va ser “casual” als anys 60 del segle XX, quan es va trobar una destral tubular de bronze a l’interior de la cova. Tanmateix, des d’aleshores, no s’ha fet cap altra investigació ni cap tipus d’intervenció arqueològica per veure si hi ha més restes d’aquella època. Per tant, es desconeix realment quin és el potencial estratigràfic i cronològic d’aquest jaciment.

Pel que fa a la destral, s’indica que és un tub de secció rectangular de 36 x 28 mm, amb una profunditat de 42 mm, i quatre ressalts de subjecció. Són destacables dues X en relleu que presenten les dues cares. Es tracta doncs d’una destral obtinguda per fosa en un motlle bivalve. Les mides totals d’aquesta són 66 mm de llarg per 42 mm d’amplada. La tipologia correspon al Bronze Final (1200-650).

La Cova Negra al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac | Diba

Coordenades per localitzar la Cova

Latitud: 41.63907

Longitud: 2.02719

UTM Est (X): 418980

UTM Nord (Y): 4610161

Per més informació es pot consultar:

AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

FONT, Xavier ; JUAN-MUNS, N. et al. (1989). Carta Arqueològica del Vallès Occidental. Arxiu d’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d’Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.

MARTÍ JUSMET, F. (1970). Las hachas de bronce en Catalunya, dins Revista Ampúrias, 31-32, pp. 105 – 151.

La Cova Negra al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac | Diba

Nou comentari

Comparteix