MónTerrassa
Acords per a la millora de la neteja i la gestió de residus de Terrassa

Reunió i acords del Plenari del CNR per a la millorà de la neteja i la gestió de residus de Terrassa, celebrat el dia 25 de maig de 2022.

Es va plantejar recuperar el punt del Reglament que feia referència a que dos membres escollits del Plenari participessin en el Consell d’Administració d’Eco- Equip, que l’Ajuntament en el seu dia no va acceptar i va retirar de la proposta d’esborrany de Reglament.


El CNR va indicar que tornaria a reclamar aquest punt, ja que el considerava del tot estratègic, important i necessari. Per a millorar la participació, la transparència, i per a fer arribar les propostes de forma efectiva al Consell d’Administració.


També es va recordar que des de la posada en marxa d’Eco-Equip, ja hi havia en el Consell d’Administració dos representants de dues entitats de la ciutat, una d’elles era la FAVT. L’any 2007 l’Ajuntament decideix retirar als representants de la ciutadania,
sense cap justificació, fet que va debilitar la participació i la transparència.

Es va justificar pel fet de la posada en marxa de Taigua, l’Observatori de l’Aigua


També es va justificar pel fet de la posada en marxa de Taigua, l’Observatori de l’Aigua i té dos representants al Consell d’Administració, per tant, és plenament justificable, que Eco-Equip estiguin en les mateixes condicions.

I no s’entén la posició i negativa de l’Ajuntament en no acceptar aquesta participació, davant dels problemes existents en temes de neteja i de gestió de residus, que patim en aquests moments, i patirem en els propers anys, on cal que la participació siguin un element fonamental.

L’Ajuntament en la reunió plenària es va mantenir en la seva negativa, al final es va votar, i per majoria es va decidir que es reiteres a tots els nivells, la recuperació d’aquest punt i insistir en la necessitat de participar en el Consell d’Administració d’Eco-Equip, i que l’Ajuntament canviï la seva posició d’una vegada i ho faci efectiu.

Caldrà veure com es pot materialitzar aquesta decisió adoptada.


El següent punt debatut i votat, va ser proposar canviar el model de recollida de voluminosos.

El sistema actual es fa prèvia trucada al telèfon establert

El sistema actual es fa prèvia trucada al telèfon establert. Aquest sistema està demostrat que ja fa anys no te la eficàcia desitjada, només a l’entorn d’un 15% compleix amb aquest avís previ. La gran majoria de voluminosos es deixa a la via pública sense cap avís, fet que genera tenir que recollir per a tot arreu, sense cap criteri. És més, hi ha punts d’abocament que son un problema greu pel volum de mobles abandonats, convertint-se en veritables punts negres.


En aquest sentit, al barri del Segle XX, fa quatre anys es va iniciar una prova pilot.

Només es podien deixar els mobles en dimecres, o sigui, un dia a la setmana. Com és evident, es va informar a l’Associació de Veïns i als veïns i veïnes. Aquest sistema encara segueix funcionant, amb un alt nivell de compliment i èxit.


L’objectiu de l’experiència al barri del Segle XX, havia de servir per a avaluar el seu funcionament, treure conclusions, i anar-ho aplicant al conjunt de la ciutat. Diferents municipis, ja fa temps que havien canviat el model, al que s’ha fet a Segle XX, i que ha millorat el servei i funcionament, acabant amb el model de trucada prèvia.

Després de debats i reflexions de tots els assistents, es va acordar canviar el model actual per unanimitat, i el compromís de presentar per part de l’Ajuntament i al proper Plenari de Juliol, un Pla d’Actuació per desenvolupar aquest nou model, amb un calendari d’actuacions, proposta de campanya d’educació, informació i sensibilització, i proposta d’eines i mitjans d’actuació. S’activarà una Comissió de treball per a la seva elaboració i seguiment.


El que s’ha aprovat és acabar progressivament amb el model de trucada prèvia abans de deixar els mobles al carrer. I el nou model, vol dir que a cada barri s’assignarà un dia a la setmana per deixar els mobles i no caldrà la trucada. Llavors Eco-Equip recollirà els mobles que estiguin a la via pública de tot el barri. Això permetrà un major control i pretén minimitzar els abocaments de mobles a qualsevol hora de qualsevol dia. A més comportarà una reducció dels costos actuals. La seva implantació serà progressiva i d’acord al Pla que s’estableixi.


El següent punt debatut, va ser la recriminació a l’Ajuntament pel fet de no tenir en compte al CNR i els seus grups de treball, Models i Fiscalitat, en temes de neteja i gestió de residus.


Per exemple, explicar en el Ple de l’Ajuntament i als mitjans de comunicació, la posada en marxa d’un seguit d’accions en temes de neteja, i la posada en marxa del sistema porta a porta a tres barris quan, en cap cas, s’havia informat i explicat al CNR o als seus grups de treball cap d’aquestes actuacions.


Aquest és un fet lamentable de manca de comunicació i de no utilització de les eines de participació a l’abast, fet incomprensible quan disposes d’una eina com el CNR en
aquest cas.


L’Ajuntament va reconèixer aquesta mancança, i el fet, que va intentar explicar els motius.

Es va determinar que s’havien de millorar els aspectes de comunicació entre l’Ajuntament i el CNR


Es va determinar que s’havien de millorar els aspectes de comunicació entre l’Ajuntament i el CNR, per a garantir que aquesta funcioni, i s’evitin les situacions indicades i existeixi una veritable comunicació bidireccional de les iniciatives en que estiguin treballat cada part, sobretot en els apartats de Models de recollida i Fiscalitat.

I l’últim punt tractat va ser preguntar a l’Ajuntament quan estarien resolts els temes d’on ubicar la informació de tot el referit al Comitè, amb l’objectiu de que la ciutadania sàpiga sobre la seva existència, funcionament, decisions, reflexions i propostes.


L’Ajuntament, va informar que ho estava resolen i pensava que el portal ja estava funcionant i va indicar on i com s’havia de fer.


Només va quedar pendent el tema sobre el Servei de Deixalleries fixes i l’ampliació de la mòbil. Aquests es tractarà en el proper Plenari.


La posada en marxa del Comitè va anar amb molt de retard dins de la legislatura.

La problemàtica de la neteja i sobretot de la gestió de residus, serà un dels temes importants en els propers anys, aspectes de fiscalitat, de l’aplicació de models de recollida, de compliment dels objectius de prevenció i de recollida selectiva, sobre el model de consum i així una llarga llista de temes que com a societat haurem d’assumir i afrontar.

Per això pensem que el Comitè ha de ser una de les eines importants que posi el debat i la reflexió sobre la taula, on la participació de la ciutadania serà fonamental.


Tot just hem començat a prendre un seguit de decisions, però aquestes encara son mínimes, però el nostre objectiu és anar-les posant sobre la taula i que la ciutadania en prengui consciència, i sobretot, l’Administració municipal sigui prou transparent i es posi les piles i es deixi d’excuses.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa