La llista de represaliats pel franquisme s’ha fet pública | ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

El 26 de gener de 1939 Terrassa era ocupada per l’exèrcit feixista de Franco. Començava una època de 40 anys de dictadura, repressió i terror.

L’Arxiu Nacional de Catalunya té publicada la llista de 66.590 persones i 15 entitats a les quals es va instruir un procediment judicial militar durant la dictadura franquista. La publicació respon a l’aplicació de la llei de reparació jurídica de víctimes del franquisme, aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de juny.

La norma encarrega a l’ANC a fer pública una relació de les persones a les quals es van instruir procediments judicials militars (consells de guerra, diligències prèvies i similars). La Llei també autoritza a actualitzar la llista si l’Arxiu Nacional té coneixement de l’existència de processos que no s’han inclòs en la relació inicial. La llista presenta les víctimes ordenades alfabèticament: 66.590 són persones físiques i 15 són persones jurídiques. Hi ha persones a les quals es va instruir més d’un procediment.

La relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l’indult demanat. S’hi indiquen les persones que van ser executades.

Nou comentari