L’Anella Verda, l’espai de 4.400 Ha que conforma un paisatge de gran valor ambiental, paisatgístic i cultural, amb un important potencial ecològic, social i econòmic, ha estat escollida pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CAC) per optar al Premio de Urbanismo Español que, per tercera vegada, convoca el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. L’Anella Verda és un dels cinc projectes que es presenten des de Catalunya. El guanyador del premi es donarà a conèixer aquest mes d’octubre.

Un dels trets diferencials de l’Anella Verda és que neix arran d’una iniciativa ciutadana, proposada per les entitats ecologistes de la ciutat i realitzat amb un procés de participació continuat, canalitzat a través de la Taula de l’Anella Verda, que té per objectiu millorar els entorns de la ciutat en l’àmbit ecològic (garantint la funció dels connectors), econòmic (promovent les activitats vinculades al sector primari i a les masies) i social (fent un ús responsable del territori per part de la ciutadania). El projecte va sorgir l’any 2012 com a proposta ciutadana per evitar la degradació de l’entorn natural i agrícola que hi ha des de l’entorn urbà fins als límits del terme municipal.

Dos trams més de l’Anella, en projecte

L’Anella Verda és un espai natural sense urbanitzar, que ocupa una superfície de 4.400 Ha, amb 2.640 Ha de boscos, 1.210 Ha de conreus, 347 Ha de rieres i torrents que inclouen el sistema hidrogràfic i el seu àmbit de protecció, 25 Ha d’equipaments i 178 Ha d’infraestructures i serveis tècnics.p>

Un dels seus aspectes més destacats és el camí circular, de 35 km de longitud, que recorre tot l’entorn natural i agrícola, donant la volta sencera al terme municipal, i que transita per llocs d’elevat interès paisatgístic i patrimonial. Des de la ciutat s’hi accedeix amb facilitat a través de les ‘portes de l’Anella Verda’ i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari. L’Ajuntament ha arranjat un primer tram. Els dos següents, que gairebé completaran tot el recorregut, estan en projecte i comptaran amb senyalització específica, àrees d’estada i miradors, a més d’una millora del paviment i diverses plantacions.

Nou comentari