Un estudi demostra que l’allargament de les primaveres provoca estius més secs i calorosos. L’augment de temperatures que comporta el canvi climàtic fa avançar i allargar la primavera. La vegetació comença a créixer abans i durant un període més llarg. Això provoca que les fulles verdes dels arbres extreguin cada cop més aigua del terra, que en evaporar-se accentua la pèrdua d’humitat. La principal conseqüència són estius més secs, llargs i calorosos, així com onades de calor més freqüents a l’hemisferi nord. En aquest estudi internacional, publicat a la revista ‘Science Advances’, hi ha participat un investigador del CSIC al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Aquestes conclusions s’han extret gràcies a l’anàlisi de dades obtingudes per satèl·lit i amb simulacions climàtiques des de 1982 fins al 2011. Tot plegat ha permet vincular l’augment del verd de la primavera amb la disminució de la humitat del terra a l’estiu.

Ara bé, aquest efecte no es manté homogeni en tot l’hemisferi nord. A la Sibèria central i altres terrenys de cultiu d’Europa es beneficiïn d’un índex de precipitacions major de l’habitual.

Nou comentari