MónTerrassa
L’Ajuntament de Terrassa fa millores a vuit camins de l’Anella Verda

L’Anella Verda és tot l’espai no urbà de Terrassa que conforma un patrimoni natural de gran valor ambiental, paisatgístic i cultural, amb un important potencial ecològic, social i econòmic que cal cuidar i mantenir. Aquest mes de novembre, l’Ajuntament de Terrassa fa arranjaments i desbrossades puntuals a vuit camins de l’Anella Verda. Els treballs que es realitzen són els següents:

 Camí Font del Moreu: consolidació amb aportació de tot-ú per millorar el ferm,

obertura d’una rasa per instal·lar un tub de drenatge i facilitar el desguàs de

l’aigua i retirada de material d’un abocament il·legal.

 Camí vell de Terrassa a Vacarisses: adequar el camí amb tot-ú, tapar forats i

fer tasques de desbrossada.

 Camí al Turó de Roques Blanques per Can Candi: refer una part de les

cunetes.

 Camí vell d’Ullastrell: eliminar canyes i fer una nova plantació.

 Camí del torrent de la Betzuca: col·locar rocalla per estabilitzar les terres i

consolidar el camí en el punt on aquest sembla que desaparegui.

 Camí de Maiol i Camí de l’Espardanyera: reparar els tancaments existents

d’accés al bosc instal·lant els pals amb cadena i amb pedres de grans

dimensions que impedeixin el pas.

 Camí ral de Terrassa a Sabadell: treballs de manteniment del camí i també de

les cunetes que hi ha prop del barri de Torre-sana i també de desbrossada.

Altres actuacions en les que s’està treballant són: millorar el punt de descans situat davant de l’hotel, repintar part de la façana exterior del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), situat al camí dels Plans de Can Bonvilar, i adequar un espai per gestionar els rizomes de canya que es van retirant de les diferents actuacions del servei per evitar que la planta rebroti en els indrets on es retira. La canya és una planta exòtica invasora que afecta molt negativament la biodiversitat de l’entorn.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa