L’Ajuntament de Terrassa, a través del programa de Memòria Democràtica, impulsarà tasques d’estudi històric i documentació sobre la fossa comuna de la Guerra Civil que hi ha a la ciutat. El Consistori hi destinarà 3.000 € procedents d’una subvenció del Ministeri de la Presidencia, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, rebuda a través de la eederació Espanyola de Municipis i Províncies.

L’objectiu d’aquest estudi és avançar en el coneixement de la fossa o fosses de la Guerra Civil a Terrassa, ates que ni tan sols se sap del cert si n’hi ha una o més d’una, ni se sap si totes les persones que hi van ser enterrades estan identificades. Es té constància de dues actuacions a la fossa comuna després de la guerra, una al 1941 i una altra al 1958, per a traslladar algunes restes al Valle de los Cádos, però no hi ha constància d’actuacions posteriors ni registres plenament fiables. A dia d’avui s’estima que hi ha enterrades al voltant d’un centenar de persones, civils i militars, d’ambdós bàndols, però no hi ha estudis definitius.

La regidora de Memòria Democràtica, Ona Mart́nez, afirma que “aquest és un pas més en la línia d’accions recents com l’estudi sobre el cost humà de la Guerra Civil a Terrassa, presentat a principis d’any, però volem seguir avançant en aquest camí i, en la mesura que sigui possible, avançar cap al ple coneixement dels fets, per justícia i per respecte a les víctimes de la guerra”. L’Ajuntament va concórrer a una convocatòria de subvencions del Ministeri de la Presidencia, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica que té per objecte finançar actuacions que portin a terme els ajuntaments per a la recerca, localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes en fosses de la guerra civil i el franquisme.

Els estudis es duran a terme gràcies a la col·laboració del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. Més endavant, en funció dels recursos disponibles, es faran també tasques de geolocalització i prospecció. En cas que s’arribin a plantejar intervencions de prospecció o, arribat el cas, d’exhumació, l’Ajuntament es coordinaria amb la Generalitat de Catalunya, que és l’administració que té aquesta competencia.

Nou comentari