L’Ajuntament de Terrassa comptarà per l’any vinent amb un pressupost consolidat de 257,03 milions, un 5’2% més que l’anterior. El pressupost corrent serà de 208,09 milions, un 5’07% més que el de 2019, i el d’inversions serà de 9 milions. El Ple ha aprovat aquest matí la proposta presentada pel Govern municipal i també la d’ordenances fiscals, amb els vots favorables dels dos grups que conformen l’Equip de Govern (Tot per Terrassa i ERC), i els vots en contra dels tres grups de l’oposició (PSC, C’S i Junts per Terrassa)

El pressupost pel 2020 recull les prioritats que marca el Programa de Govern recentment presentat pel Govern municipal: la neteja, la mobilitat, l’atenció a les persones (destacant polítiques socials i educació) i la cura de l’espai públic, entre altres àmbits. L’augment dels recursos, provinent d’uns majors ingressos per les ordenances fiscals i de la repriorització de diversos imports, permetrà disposar de 20’1 milions d’euros per a redistribuir d’acord amb les prioritats del Govern. Aquests majors ingressos es destinaran a polítiques socials i d’atenció a les persones vulnerables (3’1 milions), millora de la neteja i la gestió de residus (1,8), educació 1,3 milions), suport i foment de la cultura i l’esport (2 milions), manteniment i millora de l’espai públic (2,9 milions), promoció econòmica i ocupació (0,3 milions), i a la implantació del Pla de Mobilitat i altres accions de millora de la mobilitat i del transport públic (0,5 milions).

Cal tenir en compte que d’aquests 20’1 milions de majors ingressos, 8,6 estaran inicialment retinguts perquè encara no es coneixen els efectes de l’aplicació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la regla de la despesa, ni la participació en els Ingressos de l’Estat, dades que no es coneixeran fins que no s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat.

Ordenances fiscals

El Ple ha aprovat també la proposta d’ordenances fiscals pel 2020, que preveu augments del 2% en la majoria d’impostos i taxes, amb excepcions com l’IBI i la taxa de residus, que pujaran un 5%, o la taxa de guals, que es congela. Tampoc s’incrementen les taxes sobre la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal, i les relatives a serveis socials.

Amb les noves ordenances fiscals, Terrassa es manté en una pressió fiscal moderada, per sota de la mitjana catalana, mantenint el principi d’equitat i ampliant el sistema de bonificacions i exempcions. Així, entre altres novetats, el 2020 hi haurà noves bonificacions ambientals a l’ICIO de fins el 50%, ampliació de la tarifa social de l’aigua i exempcions temporals de zona blava a les zones de reserva escolar, entre altres.

Una altra novetat de les ordenances fiscals serà un recàrrec del 50% en l’IBI a immobles d’ús residencial desocupats durant més de 2 anys, que s’aplicarà quan la propietat tingui un mínim de dos habitatges buits. D’aquesta manera es vol reduir en la mesura del possible la possessió de més d’un habitatge buit per causes no justificades i afavorir així l’accés a l’habitatge.

L’augment dels ingressos provinent de les ordenances fiscals (prop de quatre milions d’euros) permetrà complementar els recursos per cobrir les obligacions contractuals i legals de l’Ajuntament, però també millorar els serveis públics i augmentar les dotacions en aspectes prioritaris per al Govern municipal.

Nou comentari