Amb el canvi de sentit dels carrers del Vall, del Col·legi i del Portal Nou, que seran una realitat dijous, 5 de setembre, i el del carrer de Sant Cristòfol, que es completarà entre dijous i divendres de la propera setmana, l’Ajuntament de Terrassa donarà continuïtat a les accions recollides en la del Pla de Reordenació de la Mobilitat en l’àmbit central de Terrassa, iniciat el mes de juliol.

Amb aquestes actuacions es creen noves rutes per facilitar els transports i serveis, així com itineraris alternatius que permetin accedir a les escoles i als pàrquings de la zona (Plaça Vella, Plaça del Progrés i Raval de Montserrat). Amb aquesta reordenació del trànsit s’avança cap a l’establiment d’una Zona de Baixes Emissions, tal i com contempla al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-21 i el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2015-20. D’aquesta manera s’assignarà més espai per als vianants, la bicicleta i el transport públic, amb els conseqüents canvis en els hàbits de la mobilitat a la ciutat. Tots aquests canvis tindran continuïtat a principis de 2020 fins aconseguir doblar el que s’ha vianalitzat al centre durant els darrers 20 anys.

Dijous, 5 de setembre, ja seran efectius el canvis de sentit als següents carrers:

 Carrer del Vall, dos trams afectats: en direcció al Portal Nou, entre els carrers del Col·legi i de la Rutlla, i en direcció a la Rambla d’Ègara, entre els carrers del Col·legi i de Cisterna.

 Carrer del Col·legi, entre els carrers del doctor Cabanes i del Vall.

 Carrer del Portal Nou, entre els carrers de la Rutlla i de Baldrich.

 Carrer de Sant Cristòfol, entre els carrers de Sant Pau i de Garcia Humet (entre dijous i divendres).

Pel que fa a la distribució urbana de mercaderies a l’illa de vianants, es facilitarà una ruta d’entrada als vehicles de càrrega i descàrrega pels carrers del doctor Cabanes i del Col·legi. La ruta de sortida es farà pels carrers de l’Església, del Portal Nou i de terrassa.cat facebook.com/ajterrassa twitter.com/ajterrassa Baldrich. L’objectiu d’aquesta mesura és afavorir la sortida de vehicles d’aquest sector en direcció a la plaça del Doctor Robert.

Nou comentari