Hotel d'insectes a Terrassa

Hotel d’insectes a Terrassa | Aj. Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa instal·larà en els pròxims dies cinc nous hotels d’insectes a diversos espais públics de la ciutat, que se sumaran als dos habitacles ja existents a la plaça de Ricard Camí i a la plaça del segle XX. D’aquesta manera, es consolida el projecte de creació d’una xarxa d’espais verds que permetin afavorir la proliferació d’insectes beneficiosos per al medi ambient i millorar, també, la biodiversitat urbana.

Els cinc nous hotels d’insectes es col·locaran als jardins de la Casa Alegre de Sagrera, al Parc de Sant Jordi, a la plaça d’Eugeni d’Ors, a la plaça de Francesca Llonch i als jardins situats davant de la seu del Mossos d’Esquadra, a la carretera de Matadepera. L’objectiu és que abans de finals d’any, Terrassa compti amb una vintena d’espais d’aquestes característiques, bona part d’ells repartits en diversos trams del Parc de Vallparadís. La col·locació dels hotels d’insectes, juntament amb la presència de diversos habitacles per a ratpenats, serviran per restablir, en bona mesura, l’equilibri natural a la ciutat. El projecte vol proporcionar espais on fer habitacles per a abelles solitàries i altres insectes pol·linitzadors, espècies que actualment es troben en regressió a causa de diversos factors, com l’ús excessiu de productes fitosanitaris, la fragmentació del seu hàbitat i la pèrdua d’hàbitats herbacis de qualitat. En un context urbà, un dels factors que limiten el seu desenvolupament és, precisament, trobar un lloc adequat per fer el seu habitacle i poder col·locar els ous.

Moltes d’aquestes espècies fan espais en materials vegetals i en les seves cavitats, per això els hotels d’insectes que s’instal·laran seran estructures adequades on espècies com les abelles o les marietes hi podran fer habitacle i desenvolupar-se. Els hotels d’insectes han estat construïts pel servei de Gestió de l’Espai Públic municipal i la majoria de materials que s’han utilitzat són fustes reciclades i recuperades d’altres elements. El projecte dels hotels d’insectes forma part de la Revolució Verda que ha endegat l’Ajuntament i que té com a objectiu aconseguir una ciutat més sostenible, equilibrada i mediambientalment millor.

Nou comentari