MónTerrassa
L’Ajuntament força el desenvolupament de dos àmbits situats a Ca n’Anglada i al Centre

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres, els expedients d’actuacions prèvies al canvi de modalitat d’execució del sistema de compensació bàsica pel de cooperació per a dos àmbits diferents de la ciutat: el què afecta els terrenys de l’avinguda de Barcelona, 154, situats al barri de Ca n’Anglada; i el de part de l’antiga fàbrica tèxtil Industrial Freixa (després, Filcolor), de la carretera de Montcada, 257, al barri del Centre. En aquest darrer cas, també s’inclouen les parcel·les ubicades dins l’illa delimitada pels carrers de Viveret (números 80-82), de Baldrich i de Topete.

En tots dos casos s’inicia la tramitació davant l’incompliment de les obligacions per part de les persones propietàries i la no execució dels objectius previstos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Ara, l’Ajuntament requerirà a les persones propietàries de l’àmbit de l’avinguda de Barcelona, 154, a què presentin els projectes de reparcel·lació i urbanització; i a les persones propietàries de part de l’antiga fàbrica Filcolor, a què tramitin el pla de millora. En cas de no fer-ho en el termini indicat, el Consistori podrà instar a canviar la modalitat d’execució del sistema de compensació bàsica pel de cooperació per tenir, d’aquesta manera, la iniciativa per executar les obres d’urbanització.

A l’avinguda de Barcelona

L’àmbit de plantejament de l’avinguda de Barcelona 154, que també abasta les parcel·les dels números 150 a 152, té una superfície de 1.353 m2, i tenia com a objectius inicials ampliar els equipaments adjacents i completar el front edificat de l’avinguda de Barcelona.

A la carretera de Montcada

Pel que fa a l’àmbit de la carretera de Montcada, 267, es tracta d’un sector de 3.136m2, delimitat pels carrers de Viveret, de Baldrich i de Topete, que és contigu a l’edifici principal de l’antiga fàbrica Industrial Freixa que, posteriorment, va ocupar l’empresa Filcolor. Actualment, les seves edificacions es troben en desús. En aquest cas, la voluntat del POUM per a aquest sector és alliberar espais per habilitar un àrea central de millora urbana on ubicar nous usos residencials, conservar la xemeneia protegida, de 21 metres d’alçada i que s’aixeca al pati de l’antiga fàbrica, i habilitar un pas entre la carretera de Montcada i l’espai central del Vapor Gran. L’objectiu és millorar així la connectivitat entre els barris del Centre i del Segle XX i de fomentar la convivència i la cohesió social.

Es tracta, per tant, d’un indret estratègic de la ciutat, ja que aquest àmbit està situat entre la zona rehabilitada del Vapor Gran i Pont Aurell Armengol i la reordenació de dos sectors emblemàtics del barri del Segle XX, com és el complex ja executat del Segle XXI i el futur desenvolupament del PM-BAL163. Pla de millora urbana de Transformació Fàbrica Sala Badrinas.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa