xxx

Si t’estàs plantejant buscar alternatives pel teu sistema de calefacció, l’aerotèrmia pot ser una gran solució. Aquesta, una paraula de moda en el món de la climatització, és una tecnologia que utilitza l’energia elèctrica i la temperatura de l’aire per transmetre energia als sistemes de calefacció, d’aire condicionat i d’aigua calentasanitària de les llars o habitatges on està instal·lada.

Amb això, aquest innovador sistema compte amb una bomba de calor d’alta eficiència per a garantir el màxim rendiment d’energia, ja que consumeix només una quarta part de l’electricitat, mentre que la resta prové gratuïtament de l’aire. Amb tot, una tecnologia molt més eficient i rentable comparada amb els sistemes de calefacció tradicionals que cremen materials per aprofitar el poder calorífic de la combustió, però que mai són capaços d’arribar a un rendiment total pels residus o partícules no combustibles que contenen.

Més eficient i sostenible que la calefacció tradicional

A més de ser beneficiós per la nostra butxaca, l’aerotèrmia es presenta com una alternativa més eficient i sostenible que els sistemes de calefacció tradicionals, ja que no s’abasteix de combustibles fòssils per a funcionar. D’aquesta manera, es tracta d’un sistema no contaminant, ja que s’evita l’emissió de CO₂, tan perjudicial per al medi ambient, sense la necessitat d’instal·lar conductes d’evacuació pel fet que no es generen residus ni gasos.

Per a calefacció, aire condicionat i aigua calenta

D’altra banda, aquest nou sistema cobreix les necessitats de calefacció, aire condicionat i aigua calenta amb un mateix aparell, ja que la capacitat reversible de la bomba de calor permet invertir el funcionament, generant calor a l’hivern i fred a l’estiu. A més, la seva instal·lació és còmode, senzilla, ràpida i segura i l’aparell no ocupa gaire espai perquè no depèn de cap dipòsit d’emmagatzematge de combustible.

Amb tot, l’aerotèrmia ha arribat per a quedar-se, ja que es tracta d’una alternativa a la descarbonització, objectiu de la Unió Europeade cara al 2050. Des d’Endesa, s’afirma que s’ha de fomentar la penetració de tecnologies com la bomba de calor o l’aerotèrmia per millorar l’eficiència i electrificar el consum residencial. A més, expliquen que electrificar la demanda és clau per assolir la transició energètica i els objectius europeus. En el cas de l’aerotèrmia, es tracta d’una nova tecnologia renovable, més eficient i amb major rendiment que els actuals sistemes i que ens ajudarà a estalviar i serà beneficiosa pel medi ambient.

Nou comentari