x
El gestor d’expedients del Registre del Consell | CONSELL COMARCAL VALLÈS OCCIDENTAL

La implementació de l’administració electrònica i del gestor d’expedients està comportant importants canvis en les administracions públiques. S’ha pogut millorar el servei que s’ofereix a la ciutadania, amb la simplificació de tràmits i la millora de l’accés a la informació. I a més, també està suposant un estalvi important a nivell econòmic, així com s’afavoreix la sostenibilitat per l’ús menor de paper. Al Consell Comarcal del Vallès Occidental, la millora de procediments i l’administració electrònica ha generat -des de la implementació dels primers tràmits el 2013- fins l’actualitat, un estalvi de 250.162 euros segons dades de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

En 16 anys s’han realitzat 21.438 tràmits electrònics i els darrers any s’ha vist com ha incrementat de manera important les entrades i sortides de registre electròniques. Les entrades de registre electròniques passen de 1.547 el 2015 a 4.337 el 2018, un creixement del 80%, mentre les entrades tradicionals baixen un 32%. Les sortides de registre electròniques passen de 1.465 a 4.196 en quatre anys. Un increment del 86%, mentre les sortides tradicionals baixen un 34%.

Hem assistit a un procés d’eliminació del paper – amb el conseqüent estalvi econòmic- a favor de digitalització segura i la generació de les còpies autèntiques de tota la documentació. S’ha viscut un considerable increment del registre telemàtic tant d’entrada com de sortida i el desús de servei de fax. Només aquest any 2019, destaca l’important evolució els mesos de gener i febrer, a favor dels registres telemàtics. Del total de 213 registres de gener, 26 van ser telemàtics. Al febrer, del total de 253, es va arribar als 80 telemàtics.

Nou comentari