El govern espanyol recorda a la ciutadania que es pot treure la mascareta per menjar i beure

Un home corrent amb mascareta a la platja

Un home corrent amb mascareta a la platja | Europa Press

El govern espanyol ha fixat finalment les normes d’ús de la mascareta a tot l’Estat que concorden amb la manera en què s’havia establert a Catalunya. El Consejo Interterrtorial de dimecres va acabar d’acordar les noves regles per tothom, exigides per llei des de la setmana passada, amb una publicació al BOE que va aixecar polèmica i confusió. El codi de la mascareta arriba fins a tal extrem que el Ministeri de Sanitat recorda en un comunicat a la ciutadania que “tampoc és necessari portar-la en els moments estrictament necessaris per menjar o beure, en llocs on estigui autoritzat”.

Quan no es pot exigir l’ús de mascareta

L’ús de la mascareta no és exigibile en el cas de l’exercici d’esport individual i es pot exceptuar-ne l’ús quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, aquest sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. S’equiparen a l’exercici d’esport individual les activitats que en fer-se suposin un esforç físic de caràcter no esportiu, a l’aire lliure i de forma individual, mantenint, en tot cas, la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguin convivents.

Altres activitats incompatibles amb l’ús de mascareta són: banyar-se al mar, llacs, pantans, rius o en altres zones de bany així com en piscines a l’exterior o cobertes. Així mateix s’inclouen els moments de descans abans o després del bany o la pràctica d’esport en el mitjà aquàtic, en el seu mateix entorn. En el cas del descans en platges, rius o en entorns similars, aquest moment només es podrà perllongar mentre la persona es mantingui en un punt determinat i respectant la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguin convivents. En el cas de piscines cobertes o que el descans es faci a bord d’embaracions, només s’entendrà per moment de descans l’estrictament necessari entre intèrvals d’activitat. També s’exclouen de l’ús de la mascareta les activitats de socorrisme o resct quan aquestes requereixin accedir a l’aigua. El ministeri recorda que tampoc és necessari portar-la en els moments estrictament necessaris per menjar o beure.

Quan cal portar-la

Es consideren activitats compatibles amb l’ús de la mascareta: el passeig pels accessos a les platges, llacs i altres entorns naturals i el passeig per la vora del mar i de la resta d’entorns aquàtics. A més a més la mascareta s’ha de portar en vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte dutxes i durant la permanència a l’exterior o interior d’establiments d’hosteleria fora dels moments necessaris per menjar o beure.

Nou comentari