El Departament de Territori i Sostenibilitat manté vigent l’episodi d’alta contaminació per partícules a tot Catalunya, per una intrusió de pols africana des de dimarts 17 de desembre. Ahir es van enregistrar superacions de 80 μg/m3 en una vintena d’estacions catalanes, incloses les sis estacions de Barcelona.

Durant les primeres hores d’avui encara s’han enregistrat nivells mitjans de concentracions de pols mineral en el rang de 20-50 μg/m3 al sector nord-est peninsular. Però, amb el pas de les hores, es preveu que la massa de pols africana s’enretiri per l’entrada d’una massa d’aire d’origen atlàntic.

Reduir la generació i la resuspensió

L’episodi d’alta contaminació per partícules (PM10) suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, informar la població perquè utilitzi els transports públics si s’ha de desplaçar, emetre consells generals a través del CECAT i de l’ATM, a més d’instar a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres. A més, també es prohibeix la crema de rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

En concret, es recomana a la ciutadania:

Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

Utilitzar el transport públic.

Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa, etc.

Utilitzar el cotxe compartit.

Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.

En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes.

Regular la climatització de les llars.

Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.

Col·laboració municipal

De forma paral·lela, s’insta els municipis a aplicar el màxim nombre d’aquestes mesures:

Realitzar campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.

Introduir missatges informatius relatius a la situació a les pantalles d’informació variable.

Incrementar el reg de carrers.

Suspendre qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d’episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible.

Prohibir l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols.

Restringir les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers.

Regular la climatització en comerços i serveis municipals.

Incrementar el control de les activitats industrials on la competència és municipal.

El Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha encarregat de comunicar a determinades instal·lacions industrials que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

Moderar l’activitat a l’aire lliure

Els nivells de partícules són elevats a tot el territori. Per aquest motiu és convenient, segons el protocol consensuat amb el Departament de Salut, que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l’activitat a l’aire lliure. També es demana a tota la població evitar l’exercici físic intensiu a l’exterior. Tots els detalls es poden consultar al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Podeu consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat, a l’App Store i a Google Play Store, o de l’entorn web d’informació de les dades de qualitat de l’aire.

Nou comentari