El Govern va aprovar ahir un acord de govern per impulsar la suspensió temporal del pagament al transport públic davant l’evolució de l’emergència sanitària provocada pel coronavirus, en reconeixement a la tasca tan crucial que realitzen aquests dies les persones que treballen en els serveis essencials.

Seguint aquesta resolució, el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona ha aprovat, en data 31 de març del 2020, la suspensió temporal del pagament de les tarifes del transport públic fins el proper 9 d’abril. Això implica que, a partir del dijous 2 d’abril, es podrà viatjar en transport públic sense abonar la tarifa. Aquesta suspensió es mantindrà mentre sigui vigent el RDL 10/2020, de 29 de març, que restringeix la mobilitat laboral a les persones que treballen en serveis essencials. En aquest sentit, doncs, la suspensió s’aixecarà automàticament el dia 9 d’abril, data final de vigència de l’esmentada restricció.

Aquest acord, consensuat per les administracions consorciades, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) posa la xarxa, durant aquests dies, a disposició de les persones dedicades a serveis essencials i que estan autoritzades a desplaçar-se. És un acte de reconeixement a la seva tasca tan crucial en aquesta situació d’emergència del país.

En tot cas, el cos de Mossos d’Esquadra i les policials locals vetllaran perquè els desplaçaments només siguin efectuats per les persones que poden fer-ho d’acord amb la normativa vigent. Si es detectés que la mesura implica un augment de la mobilitat no essencial s’activarien els mecanismes per anul·lar-la de manera immediata.

Com s’aplica aquesta mesura en el servei d’FGC

Davant d’aquesta mesura, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) adequarà a partir del dia 2 d’abril el servei a les seves estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia per tal de garantir, en aquest nou escenari, la mobilitat a totes aquelles persones que es veuen obligades a utilitzar el transport públic per accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari.

D’aquesta manera, a partir de demà dijous, les persones que vulguin viatjar amb FGC hauran de fer servir els títols de transport habituals, però una vegada els hagin passat per les màquines validadores, no es gastaran viatges ni correrà el període de validesa del títol. Durant aquest període de suspensió, es podrà accedir a les estacions de Ferrocarrils amb qualsevol títol o abonament fins i tot en cas que ja s’hagi exhaurit.

En el cas que alguna persona no dugui un títol de transport, s’haurà de dirigir a qualsevol màquina de venda de bitllets i pitjar l’intèrfon d’atenció al client per tal que se li emeti un títol per a poder viatjar sense cap cost.

Amb aquesta procediment, Ferrocarrils podrà seguir comptant i registrant el número de persones que fan servir FGC cada dia i assegurar que en cap cas la concentració de persones a trens i andanes és superior al terç (el 33%) de la seva capacitat, garantint d’aquesta manera la distància de seguretat recomanada entre persones.

De la mateixa manera, continuar viatjant amb un títol de transport garanteix que les persones viatgin amb l’assegurança obligatòria de viatge necessària quan es fa servir el transport públic.

Pel que fa a la línia Lleida-La Pobla, i atenent a l’acord de govern de la Generalitat aprovat ahir, del 2 al 9 d’abril els usuaris també podran viatjar sense abonar la tarifa corresponent.

FGC activarà a partir d’avui la comunicació d’aquest nou procediment a totes les persones usuàries mitjançant missatges de megafonia de les estacions i de l’interior dels trens, les vitrines informatives, les pantalles de les màquines de venda de bitllets, així com al web fgc.cat, l’app d’FGC, el twiter @FGC o al telèfon d’informació 012.

Mesures per prevenir la propagació del virus

Des de l’inici de la situació d’emergència sanitària, el servei que presta FGC s’ha anat ajustant d’acord a les indicacions rebudes per part del Govern i de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, i d’acord amb la demanda, que ha caigut en un estabilitzat 90%. En tot moment, la concentració de persones a tots els trens i totes les andanes ha estat per sota d’un terç (el 33%), garantint d’aquesta manera la distància de seguretat recomanada entre persones.

Pel que fa a la resta de mesures higièniques que FGC ha anat prenent des de l’inici de l’episodi, seguint allò establert en el seu Pla de contingència per minimitzar el risc d’infecció entre els clients, aquestes continuen vigents.

Així, s’ha intensificat la neteja i la higiene diària de les instal·lacions. A les estacions es fa neteja a fons amb productes desinfectants i virucides en tots els àmbits en els quals pot haver-hi moviment de clients i poden tocar el mobiliari de l’estació. També es desinfecten diàriament barres, agafadors, botoneres, tauletes, mampares, endolls i marcs de finestres de l’interior dels trens a totes les línies; les màquines de venda de bitllets, els punts d’informació, les botoneres dels ascensors i els passamans de totes les estacions es netegen freqüentment; els i les maquinistes obren i tanquen totes les portes dels trens automàticament perquè el passatge no hagi de tocar les botoneres de portes; els ascensors s’operen a distància de forma centralitzada i s’activen des del Centre de Control d’FGC perquè les persones no hagin de prémer els botons; les portes no automàtiques de les estacions es mantenen obertes per minimitzar la seva manipulació; i s’han tancat al públic els Centres d’Atenció al Client, l’Oficina de confecció de carnets de pensionista i l’atenció es fa via telefònica.

A més d’aquestes mesures, FGC també comunica als seus clients, mitjançant diversos canals, que cal tenir en compte altres mesures d’autoprotecció com ara rentar-se les mans sovint; evitar el contacte proper (de menys de dos metres) amb persones amb afeccions respiratòries i no compartir-hi pertinences personals; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida, entre altres.

Nou comentari

Comparteix